Press

2021-04-26

Kanceras valberedning föreslår inval av Petter Brodin i styrelsen

Kancera AB meddelar idag att bolagets valberedning föreslår inval av Petter Brodin som ny styrelseledamot vid årsstämman den 26 maj 2021. Samtidigt föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöter och omval av nuvarande styrelseordförande. Valberedningens förslag i sin helhet kommer...

Läs mer
2021-04-21

Kancera ger uppdatering om utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt och nominerar ny läkemedelskandidat

två tredjedelar av patienterna har nu doserats i den kliniska studien av KAND567 för behandling av COVID-19; patientrekryteringen bedöms kunna fullföljas under innevarande kvartal, lyckad uppskalning av produktion av läkemedelskandidaten KAND145 vilket möjliggör planenliga klinikförberedande studier, nominering av KAND757...

Läs mer
2021-04-19

Kancera har beslutat om en riktad nyemission om högst 20,4 MSEK samt en företrädesemission om högst 101,2 MSEK

Styrelsen för Kancera AB (publ) (”Bolaget” eller ”Kancera”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier om högst cirka 20,4 MSEK till svenska och internationella kvalificerade investerare (den ”Riktade...

Läs mer
2021-04-16

Kancera meddelar att sista inlösen av utestående teckningsoptioner av TO4 tillför bolaget cirka 3,3 MSEK

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att sista dagen att lösa in teckningsoption TO4 var den 31 mars 2021. Teckning med stöd av TO4 skedde denna gång av 384 993 aktier till lösenkursen 8,50 SEK....

Läs mer
2021-03-31

Kancera adderar ytterligare en svensk klinik till den pågående kliniska studien av KAND567 i COVID-19

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att Etikprövningsmyndigheten har givit sitt godkännande för start av bolagets COVID-19-studie vid Västmanlands sjukhus i Västerås. Därmed expanderas den pågående fas II-studien av läkemedelskandidaten KAND567 i COVID-19-patienter, vilken...

Läs mer
2021-03-30

Kancera lämnar uppdatering om pågående förberedelser inför fas II-studien i patienter med hjärtinfarkt

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att bolaget slutit avtal med Stiftelsen för sjukhusen i Newcastle samt Newcastles universitet gällande genomförandet av den planerade kliniska fas IIa-studien i hjärtinfarktpatienter. Avtalen innebär att fas II-studien kan...

Läs mer
2021-03-22

Banbrytande forskningsresultat för Kanceras fraktalkinblockerare kan bana väg för ny behandling av äggstockscancer

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) rapporterar prekliniska forskningsresultat, som visar att bolagets fraktalkinblockerare har potential att bryta cancercellers resistens mot kemoterapi och därmed väsentligt förbättra behandlingen av avancerad cancer såsom äggstockscancer (1). Sjukdomen drabbar årligen...

Läs mer
2021-03-10

Inlösenperiod för Kanceras teckningsoption TO4 löper ut i mars 2021

Kancera AB (publ) informerar att den sista möjligheten att konvertera tjugo teckningsoptioner TO4 till en ny aktie i Kancera till kursen 8,50 SEK löper ut i mars 2021.

Läs mer
2021-02-22

Kancera meddelar tidsplan för omvänd split

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att den omvända split som beskrevs i pressmeddelande den 19e januari 2021 avses genomföras enligt följande tidsplan:

Läs mer
2021-02-19

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2020, 1 januari – 31 december 2020

Fjärde kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 december 2020 Nettoomsättningen för perioden (januari till december) uppgick till 0,1 Mkr (3,2 Mkr), varav fjärde kvartalet utgjorde 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 39,3 Mkr...

Läs mer