Det japanska patentverket har utfärdat ett processpatent som skyddar Kanceras produktionsmetod för KAND567 och KAND145

2023-03-21

Kancera AB (publ) meddelar idag att det japanska patentverket har utfärdat ett processpatent som skyddar Kanceras produktionsmetod för bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater KAND567 och KAND145.

Kancera meddelar idag att det japanska patentverket har utfärdat ett patent som skyddar tillverkningsprocessen för bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater KAND567 och KAND145. Detta patent, JP7225379, ägs av Kancera och är giltigt till och med 2039. Bolaget har tidigare meddelat att det amerikanska patentverket har godkänt motsvarande patentansökan i USA och utfärdat patentet US 11,542,281.

Det är tillfredsställande att vi levererar i enlighet med vår patentstrategi och därmed stärker produktskyddet för fraktalkinprogrammet i sin helhet. Den japanska marknaden har stora kommersiella möjligheter, framför allt vad gäller vårt cancerprogram. Tillsammans med USA och Europa är Japan en mycket viktig marknad för oss med avseende på licenserings- och partnerskapsdiskussioner ” säger Thomas Olin, VD på Kancera.

Detta patent berör bolagets två läkemedelskandidater KAND567 och KAND145. KAND567 studeras för närvarande i två kliniska studier: FRACTAL och KANDOVA. FRACTAL-studien är en klinisk fas IIa-studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt som genomgår kärlvidgande behandling. Patientrekryteringen är slutförd och resultat förväntas presenteras under tredje kvartalet 2023. KANDOVA-studien är en kombinerad fas Ib/IIa studie av KAND567 som ges i kombination med platinum-baserad cytostatika till äggstockscancerpatienter som fått återfall efter cytostatikabehandling. Studien planeras påbörja rekrytering under andra kvartalet 2023 och rapportera resultat under andra halvåret 2024. KAND145 är Kanceras andra generation fraktalkinblockerande läkemedelskandat och bolaget planerar att genomföra och rapportera resultat från en fas I / First-In-Human-studie av KAND145 under 2023.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 073-520 4001

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka