Kancera rapporterar att rekryteringen till FRACTAL-studien är slutförd och att rapportering av resultat förväntas under tredje kvartalet 2023

2023-03-01

Kancera AB (publ) rapporterar idag att rekryteringen till den pågående FRACTAL-studien, en fas IIa studien av KAND567 i hjärtinfarktspatienter, avslutas och att totalt 71 patienter har rekryterats. Kanceras mål är att presentera resultat från FRACTAL-studien under det tredje kvartalet 2023.

FRACTAL-studien är en klinisk studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt som genomgår kärlvidgande behandling. Studien genomförs i samarbete med brittiska NHS Foundation, som är studiesponsor. FRACTAL-studien genomförs på de två sjukhusen Freeman Hospital i Newcastle och James Cook Hospital i Middlesbrough. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Sekundärt mål är att utvärdera signal på hjärtkärlskyddande effekt från behandling med KAND567.

Det ursprungliga målet för studien var att rekrytera totalt 60 patienter. Då patientrekryteringen har fortskridit väl under 2022 beslutade Kancera och NHS Foundation i september 2022 att göra ett tillägg till studieprotokollet för att möjliggöra rekrytering av ytterligare patienter i syfte att stärka studien i form av fler utvärderingsbara patienter. Kancera rapporterar nu att totalt 71 patienter har rekryterats och att rekryteringen avslutas. I linje med vad som tidigare har kommunicerats är Kanceras mål att presentera resultat från FRACTAL-studien under det tredje kvartalet 2023.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 073-520 4001

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka