Press

2021-02-02

Kancera utökar antalet kliniker i pågående COVID19-studie av KAND567 efter myndighetsgodkännande i Danmark

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att den regulatoriska myndigheten i Danmark nu har givit sitt godkännande för start av bolagets COVID-19-studie vid två universitetssjukhus. Detta innebär att den pågående fas II-studien av läkemedelskandidaten KAND567...

Läs mer
2021-01-19

Kancera verkställer omvänd split

Vid årsstämman i Kancera 2020 beslutades att genomföra en sammanläggning av Kanceras aktier (s k omvänd split). Beslutet innebär att tio (10) aktier sammanläggs till en (1) aktie.

Läs mer
2020-12-29

Kancera uppdaterar om lyckad fas I-studie samt planerad fas II-studie med KAND567 efter hjärtattack

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att bolagets nya kapselprodukt med KAND567 har utvärderats i en lyckad fas I-studie i Finland och därmed är färdigställd för den planerade kliniska studien i patienter som drabbats...

Läs mer
2020-12-21

Kancera utser ett vetenskapligt råd med ledande forskare inom kardiologi och immunologi

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att bolaget har inrättat ett vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board) bestående av tre ledande forskare inom områdena klinisk kardiologi och immunologi. Gruppen möjliggör en effektiv och omfattande kunskapsöverföring till...

Läs mer
2020-12-18

Kancera expanderar fas II-studie med KAND567 i COVID-19 till Danmark

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att den pågående fas II-studien av läkemedelskandidaten KAND567 i COVID-19-patienter stärks genom nya samarbeten med universitetssjukhus i Danmark. Detta i syfte att öka rekryteringstakten och bredda det vetenskapliga...

Läs mer
2020-12-01

Avtal gällande utveckling av HDAC6-hämmare upphör

Kancera AB meddelar idag att läkemedelsbolaget Grünenthal GmbH valt att låta parternas forsknings- och optionsavtal upphöra. Grünenthal har sedan slutet av 2018 ansvarat för utvecklingen av Kanceras serier av HDAC6-hämmare och åstadkommit framsteg i den kemiska utvecklingen av projektet....

Läs mer
2020-11-20

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020, 1 januari – 30 september 2020

Tredje kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 30 september 2020 Nettoomsättningen för perioden (januari till september) uppgick till 0,09 Mkr (3,3 Mkr), varav tredje kvartalet utgjorde 0,05 Mkr (0,20 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 28,1 Mkr...

Läs mer
2020-11-12

Kancera i studie för att utreda orsaker till långvarig COVID-19

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att bolaget deltar aktivt i en forskningsstudie av patienter med COVID-19 som drabbats av långvariga symtom. Studiens syfte är att kartlägga hur immunsystemet påverkar dessa patienter vilket förväntas bidra...

Läs mer
2020-08-21

Delårsrapport för andra kvartalet 2020, 1 januari – 30 juni 2020

Andra kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 30 juni 2020 Nettoomsättning för perioden (januari till juni) uppgick till 2,6 Mkr (3,1 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde 2,6 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,3 Mkr...

Läs mer
2020-08-19

Kancera lämnar in en ny kompletterad patentansökan kring en serie HDAC-hämmare

Kancera AB (Nasdaq First North Growth Market: KAN) och Grünenthal samarbetar för att utveckla HDAC-hämmare för behandling av smärta och inflammation. I linje med den reviderade patentstrategi för HDAC-projektet som meddelades i november 2019 har nu en ny kompletterad...

Läs mer