Nyemission maj 2017

PM från 3 maj där Kancera AB meddelar om nyemissionen

VD ord om nyemission (pdf)*

Villkor och anvisningar

Årsredovisning 2016

Anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter, i Kancera AB (publ)

Digital anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter, i Kancera AB (publ)

Övrig information om teckning av aktier med företrädesrätt. 

Ni som har era aktier direktregisterade ska ha fått hem ett brev med ett inbetalningskort från Eminova. Detta inbetalningskort används för teckning av aktier med företrädesrätt.

Ni som inte har fått inbetalningskort från Eminova (tex att ni har era aktier förvaltarregisterade i depå hos er bank) får information från banken om förfarandet vid teckning av aktier med företrädesrätt. Tänk på att sista dagen för teckning i dessa fall oftast är tidigare än 30 maj, då banken behöver tid för att administera teckningen. Om ni har frågor kring detta vänd er i första hand till er bank och i andra hand till Eminova.

*Animationen i VD-ordet om biologin kring Fractalkin-hämmaren, KAND567, finns nu publicerad på YouTube.