Villkor för inlösen av TO3

I samband med nyemissionen i maj 2018 emitterades teckningsoptioner (TO3).

Klicka här för villkor för inlösen av TO3.

För ytterligare frågor kring inlösen av TO3 kontakta bolaget via e-mail till info@kancera.com