2024-05-27

ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Regulatorisk

Årsstämma i Kancera AB (publ), org.nr 556806-8851, har idag hållits i Stockholm.

Läs mer
2024-05-23

Kancera drar tillbaka förslaget till incitamentsprogram

Regulatorisk

Aktieägarna i Kancera AB (publ), org.nr 556806-8851 (”Kancera” eller ”Bolaget”), informeras härmed att Bolagets styrelse har beslutat att dra tillbaka förslaget till ett incitamentsprogram och att den extra bolagsstämman den 27 maj 2024 ställs in.

Läs mer
2024-05-17

Delårsrapport för första kvartalet 2024, 1 januari – 31 mars Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Regulatorisk

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för första kvartalet 2024 Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr) Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 11,4 Mkr (15,2 Mkr) Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till –13,4 Mkr (-17,2 Mkr) Resultat efter finansiella poster...

Läs mer
2024-05-16

Kancera ger operationell uppdatering avseende KANDOVA-studien och rapporterar ökad patientrekrytering

Kancera AB (publ) ger inför den kommande finansiella rapporteringen av det första kvartalet 2024, en operationell uppdatering avseende KANDOVA-studien, en kombinerad fas Ib/IIa-studie med KAND567 i äggstockscancer, och rapporterar att: Rekryteringstakten har ökat och totalt har 9 patienter genomgått...

Läs mer
2024-05-14

FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN I KANCERA AB

Regulatorisk

Kancera AB har inför årsstämman inte haft någon valberedning. Orsaken är att aktieägandet i Kancera är mycket spritt och att en valberedning i traditionell sammansättning inte skulle representera någon väsentlig ägarandel i bolaget. I stället har styrelseordföranden Erik Nerpin...

Läs mer