År

Kategori

2022-11-18

Kancera sammanfattar hur det tillförda kapitalet från den genomförda företrädesemissionen tillsammans med befintlig kassa kommer användas

Regulatorisk

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelade den 16 november 2022 att Bolaget tillförs cirka 46 MSEK före emissionskostnader genom den nyligen genomförda företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 52% av företrädesemissionen totala volym.

Läs mer
2022-11-16

Kancera tillförs cirka 46,3 MSEK i emissionslikvid via företrädesemission

Regulatorisk

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 12 oktober 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman 25 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 46,3 MSEK,...

Läs mer
2022-11-01

Teckningsperioden i Kanceras företrädesemission inleds idag den 1 november 2022

Regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING...

Läs mer
2022-10-31

Kancera offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Regulatorisk

Pressmeddelande Stockholm 2022-10-31 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER...

Läs mer
2022-10-27

Kancera rapporterar nya övertygande prekliniska resultat från studier av bolagets ROR1-hämmare i B-cellsmalignitet

Regulatorisk

Kancera AB (publ) meddelar idag nya resultat från prekliniska studier som understödjer potentialen för bolagets ROR1-hämmare för behandling av mantelcellslymfom (MCL), en undergrupp till B-cellsmalignitet. Prekliniska studier av ROR1-hämmaren KAN571 i MCL visar att KAN571 effektivt dödar cancerceller som...

Läs mer