2024-03-20

Kancera offentliggör utfall i bolagets företrädesemission

Regulatorisk

Styrelsen i Kancera AB ("Kancera" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare och som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till cirka 59,9 procent (”Företrädesemissionen”). Utfallet i Företrädesemissionen visar att...

Läs mer
2024-03-01

Kancera offentliggör prospekt i samband med bolagets företrädesemission

Regulatorisk

Kancera AB ("Kancera" eller "Bolaget") offentliggjorde den 23 februari 2024 att styrelsen i Bolaget beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget, motsvarande cirka 121,9 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen ("Företrädesemissionen")....

Läs mer
2024-02-23

Kancera beslutar om en företrädesemission om cirka 121,9 MSEK

Regulatorisk

Styrelsen i Kancera AB ("Kancera" eller "Bolaget") har idag, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2023, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 121,9 MSEK ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen...

Läs mer
2024-02-23

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2023, 1 oktober – 31 december Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Regulatorisk

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 17,1 Mkr (11,6 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -19.0 Mkr (-14,0 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.5 Mkr (-14,0...

Läs mer
2024-02-23

Kancera ingår licensavtal avseende de globala kommersiella rättigheterna till resultaten från FRACTAL-studien

Kancera AB (publ) ger idag i samband med kvartalsrapporten för de fjärde kvartalet 2023 en övergripande operationell uppdatering och rapporterar att ett licensavtal har ingåtts med University of Newcastle. Genom avtalet erhåller bolaget exklusiva kommersiella rättigheter till de kliniska...

Läs mer