Press

2021-06-16

Kancera har avslutat patientrekryteringen till COVID-19-studien med KAND567

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att rekryteringen av patienter till den explorativa fas IIa-studien med KAND567 har avslutats efter att drygt 80 procent av det ursprungligen planerade antalet COVID-19-patienter nu doserats. Beslutet tas mot...

Läs mer
2021-06-01

Doktorsavhandlingar beskriver den vetenskapliga bakgrunden till Kanceras läkemedelsutveckling mot cancer

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att två doktorsavhandlingar som beskriver den vetenskapliga bakgrunden till Kanceras läkemedelsutveckling mot cancer publiceras idag. Forskningen är en del av det EU-finansierade SYNTRAIN-projektet (1) och har genomförts som ett...

Läs mer
2021-05-26

Årsstämma i Kancera AB

Kancera AB:s årsstämma har idag den 26 maj 2021, mot bakgrund av covid-19, genomförts genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Läs mer
2021-05-24

Kancera tillförs cirka 101,3 MSEK i emissionslikvid

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) samt den riktade emission av aktier (den ”Riktade Emissionen”), som beslutades av styrelsen den 19 april 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman 28...

Läs mer
2021-05-21

Delårsrapport för första kvartalet 2021, 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 mars 2021 Nettoomsättningen för perioden (januari till mars) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,2 Mkr (9,7 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9,0...

Läs mer
2021-05-04

Kancera offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt offentliggör ändrat antal aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING...

Läs mer
2021-04-30

Rättelse: Kanceras årsredovisning för 2020 offentliggjord

Kanceras årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.se. Se länk till pdf nedan.

Läs mer
2021-04-30

Kanceras årsredovisning för 2020 offentliggjord

Kanceras årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.se. Se länk till pdf nedan.

Läs mer
2021-04-28

Kanceras slutredovisning av EU-projektet SYNTRAIN har slutgodkänts.

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att bolagets slutredovisning av EU-projektet SYNTRAIN har slutgodkänts av EU-kommissionen. Projektet har skett i samarbete med Karolinska Institutet och omfattar nya upptäckter inom cancerområdet samt utbildning av två doktorander....

Läs mer
2021-04-26

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Aktieägarna i Kancera AB (publ), org.nr. 556806-8851, (”Kancera”) kallas till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021.

Läs mer