Kancera rapporterar att screening av patienter till KANDOVA-studien har påbörjats

2023-04-26

Kancera AB (publ) rapporterar idag att screening av patienter till KANDOVA-studien, en kombinerad fas Ib/IIa studie av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 i äggstockscancerpatienter, har påbörjats på Karolinska Universitetssjukhuset.

Kancera rapporterar idag att screening av patienter till KANDOVA-studien påbörjas på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, ett av flera universitetssjukhus i Sverige, Danmark och Norge som planeras ingå i studien. Kancera meddelar vidare att bolaget har erhållit godkännande från de regulatoriska myndigheterna i Norge och Danmark. Kancera förväntar att patientscreening på övriga sjukhus som medverkar i studien kommer påbörjas löpande under det andra kvartalet.

Om KANDOVA-studien
KANDOVA-studien är en kombinerad fas Ib/IIa studie av KAND567 som ges i kombination med platinum-baserad cytostatika till äggstockscancerpatienter som fått återfall efter cytostatika-behandling. KANDOVA-studien genomförs i samarbete med Nordic Society of Gynaecological Oncology och dess kliniska prövningsenhet (NSGO-CTU). NSGO-CTU är en samarbetsorganisation för de ledande universitetssjukhusen och prövarna i Norden inom gynekologisk onkologi. Studien kommer genomföras på ledande universitetssjukhus i Sverige, Danmark och Norge. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Sekundärt mål är att utvärdera signal på tumördödande effekt från behandling med KAND567 i kombination med platinum-baserad cytostatika. Det långsiktiga målet är att med KAND567 återställa effekten av cytostatika och därigenom öka överlevnaden. Bolaget förväntar att studiens resultat kommer att rapporteras under andra halvan av 2024.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Selin
Vice VD, Kancera AB
Tel: 08-5012 6080

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka