Läkemedelsutveckling mot inflammation och cancer

Kancera är ledande inom utveckling av en ny klass av läkemedel.

Läs mer

Vårt team

Vår utveckling görs av medarbetare med spetskunskaper och med lång erfarenhet.

Läs mer

Vår vision

Bidra till ett normaliserat liv och effektivare vård

Läs mer

VD Peter Selin riktar strålkastarljuset mot Kanceras affärsutvecklingsaktiviteter inför utläsningen av resultat från FRACTAL studien

Vår historia skapar vår framtid

Utvecklar medicinska upptäckter till klinisk nytta.

Läs mer

Vår läkemedelsutveckling

Kancera skapar en helt ny klass av läkemedel och öppnar upp för precisionsmedicin.

Läs mer

Vår aktie

Kanceras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Ta del av den senaste informationen och rapporter

Läs mer

Ny klass av läkemedel mot cancer och inflammation

Kancera uppfinner och utvecklar läkemedel mot livshotande sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingar, med huvudfokus på att utveckla läkemedelskandidater som verkar genom det s.k. fraktalkinsystemet. Fraktalkin är en naturlig signalsubstans som med precision styr både immunceller och cancerceller. Oberoende forskargrupper har visat att fraktalkinsystemet utgör en avgörande faktor för hur allvarligt inflammation och cancer utvecklas i människor.  Kancera är världsledande i utvecklingen av småmolekylära hämmare av fraktalkinsystemet

Kommentarer från VD

Kancera har en stark projektportfölj med tre kliniska utvecklingsprojekt som adresserar stora medicinska behov i sjukdomsområden med betydande marknadsmöjligheter och jag ser med stor tillförsikt på framtiden för Kancera.

Peter Selin, VD Kancera AB
Läs mer

Vårt team: innovation & erfarenhet

Vår forskning och bolagsutveckling görs av medarbetare med spetskunskaper och med lång erfarenhet. Genom vårt omfattande kontaktnät har vi skapat starka samarbeten vilket möjliggjort en innovationshöjd utöver det vanliga.

Ledning