Nyemission maj 2018

PM från 20 april där Kancera AB meddelar beslut om nyemissionen

Prospekt inklusive villkor och anvisningar (pdf)

Tilläggsprospekt med anledning av  patentansökan för förlängt produktskydd och ny produktformulering för KAND567 (pdf)

Sammanfattning av emissionserbjudandet (pdf). För en fullständig beskrivning se ovanstående prospekt.

Villkor och anvisningar (pdf)

Årsredovisning 2017 (pdf)

Årsredovisning 2016 (pdf)

Anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter, i Kancera AB (publ)

Övrig information om teckning av aktier med företrädesrätt.
Ni som har era aktier direktregisterade ska ha fått hem ett brev med ett inbetalningskort från Aktieinvest. Detta inbetalningskort används för teckning av aktier med företrädesrätt.

Ni som inte har fått inbetalningskort från Aktieinvest (tex att ni har era aktier förvaltarregisterade i depå hos er bank) får information från banken om förfarandet vid teckning av aktier med företrädesrätt. Tänk på att sista dagen för teckning i dessa fall oftast är tidigare än 22 maj, då banken behöver tid för att administera teckningen. Om ni har frågor kring detta vänd er i första hand till er bank och i andra hand till Aktieinvest.