Kancera presenterar fördjupad analys av klinikdata på Stockholm Corporate Finance Life Science Days som visar på unik farmakologisk effekt

2023-03-09

Kancera AB (publ) presenterar idag, på Stockholm Corporate Finance Life Science Days, en fördjupad analys av data från en tidigare genomförd klinisk fas IIa-studie i COVID-patienter som visar att kortvarig behandling med KAND567 har en långsiktig farmakologisk effekt på vissa former av immunceller.

”Vi känner oss mycket uppmuntrade av dessa resultat. Även om vi beslutat att inte fortsätta vår kliniska utveckling inom COVID-området stärker de vår övertygelse om den stora potentialen för Kanceras pågående kliniska studier av KAND567 inom hjärtinfarkt och äggstockscancer”, säger Thomas Olin, VD för Kancera.

Kancera har tidigare rapporterat att bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 påverkar vissa former av immunceller, så kallade icke-klassiska monocyter. De fördjupade analyserna av data från COVID-studien visar att KAND567 har en förmåga att reglera icke-klassiska monocyter över lång tid. Dessa former av immunceller har av oberoende forskare visats vara kopplade till flera former av allvarliga sjukdomstillstånd, inklusive hyperinflammation, autoimmuna sjukdom och cancer.

Kanceras fördjupade analys visar att effekten är tydlig direkt efter det att behandling med KAND567 inleds och kvarstår under behandlingstiden, vilken var sju dagar i COVID-studien. Det som gör upptäckten unik är att effekten kvarstår i flera månader efter det att behandlingen med KAND567 slutförts. Upptäckten indikerar att en kortvarig behandling med KAND567 kan ha en långsiktig effekt på vissa pro-inflammatoriska och tumörstimulerande immunceller.

Om FRACTAL-studien
FRACTAL-studien är en klinisk fas IIa-studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt som genomgår kärlvidgande behandling. Studien genomförs i samarbete med brittiska NHS Foundation på de två sjukhusen Freeman Hospital i Newcastle och James Cook Hospital i Middlesbrough. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Sekundärt mål är att utvärdera signal på hjärtkärlskyddande effekt från behandling med KAND567. Det långsiktiga målet med KAND567 är att minska skador i hjärtkärl i samband med kärlvidgande behandling och därigenom öka överlevnaden. Studien är färdigrekryterad och resultat förväntas presenteras under tredje kvartalet 2023.

Om KANDOVA-studien
KANDOVA-studien är en kombinerad fas Ib/IIa studie av KAND567 som ges i kombination med platinum-baserad cytostatika till äggstockscancerpatienter som fått återfall efter cytostatikabehandling. Studien kommer genomföras på fem universitetssjukhus i Sverige, Danmark och Norge. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Sekundärt mål är att utvärdera signal på tumördödande effekt från behandling med KAND567 i kombination med platinum-baserad cytostatika. Det långsiktiga målet är att med KAND567 återställa effekten av cytostatika och därigenom öka överlevnaden. Studien förväntas starta rekrytering under andra kvartalet 2023 och resultat förväntas presenteras under andra halvåret 2024.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 073-520 4001

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka