Nyemission maj 2015

Information angående nyemission i Kancera AB (publ) med teckningstid den 6 maj – 27 maj:

PM per 27 april angående nyemissionen

VD brev (pdf-fil)

Villkor och anvisningar (pdf-fil)

Årsredovisning 2014  (pdf-fil)

Särskild anmälningssedel för teckning av aktier i Kancera AB (publ) utan företrädesrätt.

Anmälningssedel för dig som har depå och har förvaltare: Ni skall få information om och teckningssedlar för emissionen från era förvaltare/banker.

Anmälningssedel för dig som har aktier registrerade på VP eller servicekonto: Ni får informationsutskick med teckningssedlar via post.

Anmälningssedel för dig som vill teckna utan företräde: Ladda ner ovanstående anmälningssedel eller beställ per mail till emittentservice@aktieinvest.se eller info@kancera.com