Press

2022-05-25

Kancera erhåller patent i USA för läkemedelskandidaten KAND145

Kancera AB meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdar ett patent som skyddar den kemiska strukturen för Kanceras fraktalkinblockerare KAND145. Detta patent, US 11,339,183, ägs av Kancera och är giltigt till och med 2039.

Läs mer
2022-05-20

Delårsrapport för första kvartalet 2022, 1 januari -31 mars, Kancera ab (publ.), org.nr. 556806-8851

Första kvartalet i korthet Januari – marsFinansiell sammanfattning för första kvartalet samt perioden januari – mars 2021·        Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,0 Mkr).·        FoU-kostnader uppgick till 10,6 Mkr (8,2 Mkr).·        Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -11,9 Mkr...

Läs mer
2022-05-20

Kancera ger operationell uppdatering i samband med delårsrapporten för första kvartalet 2022

Kancera AB (publ) publicerar idag bokslutskommunikén för perioden januari – mars 2022. Den fullständiga rapporten publiceras idag på bolagets hemsida.

Läs mer
2022-04-29

Kanceras årsredovisning för 2021 offentliggjord

Kanceras årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.com. Se länk till pdf nedan.

Läs mer
2022-04-26

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Aktieägarna i Kancera AB (publ), org.nr. 556806-8851, (”Kancera”) kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022.

Läs mer
2022-03-08

Kancera rapporterar nya resultat som stärker bolagets högst prioriterade projekt – presentation idag på Stockholm Corporate Finances kapitalmarknadsdag

Kancera AB (publ) redogör idag på Stockholm Corporate Finance Life Science kapitalmarknadsdag för den senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.

Läs mer
2022-02-18

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2021, 1 januari – 31 december 2021 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Året i korthet Oktober – decemberFinansiell sammanfattning för fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 12,9 Mkr (11,2 Mkr). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -12,7 Mkr (-12,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster för...

Läs mer
2022-02-18

Kancera ger operationell uppdatering i samband med bokslutskommuniké för januari – december 2021

Kancera AB (publ) publicerar idag bokslutskommunikén för perioden januari – december 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Läs mer
2021-12-06

Kancera meddelar att inlösen av teckningsoptioner av TO5 har slutförts och sammanlagt tillfört bolaget cirka 3,6 MSEK

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att sista dagen att lösa in teckningsoption TO5 var den 30 november 2021. Teckning med stöd av TO5 skedde vid sista inlösentillfället av 221 732 aktier till lösenkursen 9,93...

Läs mer
2021-12-06

Kancera utser Peter Selin till Executive Vice President Corporate Development och vice vd

Kancera AB (publ) meddelar idag att Peter Selin har anställts som Executive Vice President Corporate Development och vice vd med ansvar för affärsutveckling, strategiska partnerskap och utlicensiering. Han kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till vd.

Läs mer