Kanceras årsredovisning för 2022 offentliggjord

2023-04-28

Kanceras årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.com. Se länk till pdf nedan.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, fraktalkinblockeraren KAND567, studeras för tillfället i två kliniska studier: FRACTAL-studien, en fas IIa-studie i hjärtinfarkt och KANDOVA-studien, en kombinerad fas Ib/IIa-studie i äggstockscancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Selin
Vice VD, Kancera AB
Tel: 08-5012 6080
 
Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka