Fraktalkinprogrammet

Kanceras huvudfokus är att utveckla läkemedelskandidater som verkar genom det så kallade fraktalkinsystemet. Fraktalkin, som är en så kallad kemokin, fungerar som ett styrsystem i kroppen som med precision styr vissa specifika immunceller och cancerceller. Fraktalkinsystemet består av det unika ligand-receptor paret CXRCL1-CX3CR1.

Kancera utvecklar två läkemedelskandidater som går mot fraktalkinsystemet: KAND567 och KAND145. Båda dessa läkemedelskandidater är så kallade receptor antagonister, d.v.s. de verkar genom att blockera fraktalkinreceptorn CX3CR1. Målet med att blockera fraktalkinreceptorn är att hämma vissa specifika immunceller och cancerceller som visat sig vara sjukdomspådrivande i en mängd olika allvarliga sjukdomar.

KAND567 är bolagets längst utvecklade läkemedelskandidat. Projektet utvecklades ursprungligen av Astra Zeneca och förvärvades av Kancera 2016, då i preklinisk fas. Därefter har Kancera avancerat projektet in i klinisk utvecklingsfas och genomfört tre kliniska fas I studier i friska försökspersoner och två kliniska fas IIa-studier i hjärtinfarkt och COVID patienter. Totalt har mer än 150 försökspersoner och patienter behandlats med KAND567.

För tillfället studeras KAND567  KANDOVA-studien, en kombinerad fas Ib/IIa-studie i äggstockscancer.

KAND145 är Kanceras andra generation fraktalkinblockerare och en läkemedelskandidat som har utvecklats och patenterats helt av Kancera. KAND145 är en s.k. pro drug, vilket innebär att efter administrering omvandlas KAND145 till KAND567 i kroppen. KAND145 har samma verkningsmekanism som KAND567, men har flera förbättrade produktegenskaper.

Kommentarer från CSO

"Våra kliniska studier har visat att våra CX3CR1 antagonister har en förmåga att med långvarig effekt reglera icke-klassiska monocyter, en form av immunceller som har visats vara kopplade till flera former av allvarliga sjukdomstillstånd, inklusive överdriven inflammation och cancer."

Thomas Olin, Chief Scientific Officer, Kancera

Immateriella tillgångar

Grunden för de kommersiella möjligheterna för nya läkemedel är ett starkt immateriellt skydd. Det immateriella skyddet för Bolagets läkemedelskandidater KAND567 och KAND145 baseras huvudsakligen på patentskydd. I tillägg kan immateriellt skydd skapas genom att erhålla marknadsexklusivitet, genom dataskydd kopplat till data från kliniska studier. Det strategiska arbetet för etablering av ett övergripande starkt immateriellt skydd är därmed en central och integrerad del av Kanceras forskning och utvecklingsverksamhet.

Det immateriella skyddet för KAND567 och KAND145 bygger på fyra patentfamiljer, samt grund för dataskydd enligt tabellen nedan.

Översikt över Kanceras immateriella rättigheter och IP skydd

KAND145

Typ av IP-skyddGeografierGiltighetStatus
Kemisk strukturStörsta marknaderna12039Godkänt i USA, EU och Sydafrika
Handläggning pågående på övriga marknader
Produktionsmetod2Största marknaderna 2039Godkänt i USA, Japan och Sydafrika
Handläggning pågående på övriga marknader
DataskyddUSA, EU5–10 år från marknads-introduktionAnsökan sker efter godkänd produkt

KAND567

Typ av IP-skyddGeografierGiltighetStatus
Produktionsmetod2Största marknaderna2039Godkänt i USA, Japan och Sydafrika
Handläggning pågående på övriga marknader
Läkemedelsprodukt3USA2039Godkänt
Kemisk struktur
(2 patentfamiljer)
USA, Kina, Japan, Big 4 i EU42027Godkända
DataskyddUSA, EU5–10 år från marknads-introduktionAnsökan sker efter godkänd produkt

1 USA, Kanada, EU, Asien
2En patentfamilj täcker produktionsmetod för både KAND145 och KAND567
3 Avdelad från patentansökan om Produktionsmetod
4 Big 4 i EU = Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien
Källa: Kancera

Urval av publikationer

Fraktalkinsystemet i kardiovaskulära sjukdomar

Översiktsartikel som sammanfattar klinisk forskning om hur fraktalkinsystemet driver på allvarliga hjärt-och kärlsjukdomar och potentialen för Kanceras fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567

Shu Xian Loh, Yasemin Ekinci, Luke Spray, Visvesh Jeyalan, Thomas Olin, Gavin Richardson, David Austin, Mohammad Alkhalil, Ioakim Spyridopoulos.
Fractalkine Signalling (CX3CL1/CX3CR1 Axis) as an Emerging Target in Coronary Artery Disease

Kanceras samarpartner professor Ioakim Spyridopoulos och hans forskargrupp har i en studie med 480 hjärtinfarktspatienter visat på potentialen för fraktalkinblockeraren KAND567att förlänga liv efter akut hjärtinfarkt.

Spray L, Park C, Cormack S, Mohammed A, Panahi P, Boag S, Bennaceur K, Sopova K, Richardson G, Stangl VM, Rech L, Rainer PP, Ramos GC, Hofmann U, Stellos K, Spyridopoulos I.
The Fractalkine Receptor CX3CR1 Links Lymphocyte Kinetics in CMV-Seropositive Patients and Acute Myocardial Infarction With Adverse Left Ventricular Remodeling.

Fraktalkinsystemet i cancer

Positiva forskningsresultat för Kanceras fraktalkinblockerare kan bana väg för ny behandling av äggstockscancer

Lehto J, Huguet Ninou A, Chioureas D, Jonkers J, Gustafsson NMS.
Targeting CX3CR1 Suppresses the Fanconi Anemia DNA Repair Pathway and Synergizes with Platinum.

Studie i prover från cancerpatienter med progressiv sjukdom visar att KAND567 har kapacitet att avdöda leukemiceller genom att blockera specifika immunceller i leukemins mikromiljö.

Mohammad Hojjat-Farsangi MSc,PhD , Wen Zhong Ms.C, Tom Mulder MD PhD, Ann Svensson Ms.C, Jeanette Lundin MD PhD, Marzia Palma MD PhD, Johan Schultz PhD, Thomas Olin PhD, Bjorn Wahlin MD PhD, Anders Osterborg MD PhD, Parviz Kokhaei PhD, Hakan Mellstedt MD PhD
A CX3CR1 (fractalkine receptor) Small Molecular Antagonist (KAND567) Suppressed the Growth Promoting Effect of Monocytes on Chronic Lymphocytic Leukemia Cells