Ny klass av läkemedel mot cancer och inflammation

Kancera är världsledande med att utveckla småmolekylära läkemedel mot cancer och inflammation.

Bolagets två främsta läkemedelskandidater är KAND567 i fas II för behandling mot akuta inflammatoriska tillstånd, och KAND145 i klinikförberedande studier inför start av fas I mot behandlingsresistent äggstockscancer.

Kancera är noterat på Nasdaq OMX First North Premier sedan 2016. Bolaget har sin bas på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm, ett världsledande center för medicinska innovationer.

CMO har ordet

Med ett läkemedel till hands som blockerar fraktalkinsystemet, öppnas möjligheter att hjälpa patienter som har stora medicinska behov att tillgodose.

Torbjörn Lundström, medicinsk chef för Kancera
Läs mer

Kommentarer från Kanceras medicinska chef

Varför utveckla läkemedel mot just fraktalkinsystemet?

”Intensiv forskning beträffande fraktalkinsystemets roll i samband med inflammation och cancer visar att detta styrsystem kan avgöra om vissa immun- och cancerceller tillåts passera från blodet in i olika vävnader, vilket tex kan försvåra inflammatoriska tillstånd. Dessutom underlättar systemet cancercellers förmåga att reparera sig. Ingen existerande behandling kan hämma  fraktalkinsystemet, vilket innebär att vi idag saknar denna möjlighet att motverka inflammatoriska tillstånd förvärras eller att motverka att cancer utvecklar motståndskraft mot vanligt förekommande standardbehandlingar med cytostatika. Med ett läkemedel till hands som blockerar fraktalkinsystemet, öppnas möjligheter att hjälpa patienter som har stora medicinska behov att tillgodose.”

Vilken är Kanceras roll?

”Kancera har bidragit till denna utveckling genom att uppfinna och utveckla flera patentsökta läkemedelskandidater som blockerar fraktalkinsystemet. Kancera är världsledande i den kliniska utvecklingen av dessa småmolekylära läkemedelskandidater och har visat både säkerhet och farmakologisk effekt i svårt sjuka patienter. Nu fokuserar våra krafter på att i flera planerade och pågående kliniska studier utvärdera klinisk nytta i patienter med avancerad cancer och akut inflammation.”

Torbjörn Lundström, medicinsk chef för Kancera

Bakgrund

Kancera drivs av ett team med gedigen erfarenhet och väldokumenterad förmåga att omsätta upptäckter av nya sjukdomsmekanismer till läkemedelskandidater och att utveckla dessa genom klinik till en stark marknadsposition. Tillsammans har teamet gedigen kunskap från innovativa forskningsorganisationer inom AstraZeneca, Pharmacia, Biovitrum och Karolinska Institutet.

Kancera har i huvudsak fokuserat på cancer och inflammatoriska sjukdomar. Som forskningskonsulter har Kanceras team utfört projekt åt läkemedelsbolag och biotechbolag i USA såväl som i Europa. Bland dessa uppdrag finns till exempel utveckling av den kemi som lade grunden till Enasidenib, ett läkemedel som sedan 2017 marknadsförs av amerikanska läkemedelsbolaget Bristol Myers Squibb för behandling av akut leukemi (AML).

Vision

Kanceras vision är att bli en ledande aktör inom utvecklingen av nya läkemedel som bidrar till ett normaliserat liv för patienten och en effektivare vård.

Läs mer

Mission

Kanceras mission är att omsätta medicinska upptäckter till läkemedelsprodukter som visar klinisk potential för behandling av cancer och inflammation.

Läs mer

Strategi

Kommersialisering av läkemedelskandidater förväntas ske i partnerskap med internationellt etablerade läkemedelsbolag efter visad effektprofil i patient i fas II. I denna fas bedöms tidiga kliniska läkemedelsprojekt ge störst avkastning på investerat kapital.

Strategiska partnerskap för kommersialisering av Kanceras läkemedelskandidater baseras i huvudsak på optionsavtal med fokus på;

  • ut-licensiering
  • försäljning
  • gemensamt koordinerad produktutveckling som kan innebära att Kancera behåller vissa marknadsrättigheter och delar andra med sin industriella partner.

Den definitiva avtalsstrukturen avgörs av bolagets strategiska prioriteringar vid affärstillfället avseende kort- och långsiktiga finansiella mål. Delbetalningar från partners sida förväntas ske vid signatur, milstolpar i produktutveckling typiskt sett i samband med delsteg i klinisk utveckling, vid registrering samt på marknad.

Den centrala kraften i Kanceras läkemedelsutveckling är strategiska samarbeten med världsledande forskare, kliniker och etablerad teknisk expertis som drivs av gemensamma mål och ett långsiktigt, ömsesidigt värdeskapande.

Ledning

Kanceras team har gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling och forskning inom bland annat AstraZeneca, Pharmacia, Biovitrum och Karolinska Institutet. Erfarenheterna bygger på operativt ansvar för forskning och utveckling som har lett fram till upptäckter av nya sjukdomsmekanismer, produktutveckling genom klinik till nytta för patienter.

Thomas Olin

VD

Aktieinnehav:

232 008 aktier

Peter Selin

vice VD

Aktieinnehav:

15 000 aktier

Martin Norin

Chief Operating Officer

Aktieinnehav:

10 899 aktier

Johan Schultz

Projektdirektör Preklinik

Aktieinnehav:

35 704 aktier

Niclas Brynne

Chief Development Officer

Aktieinnehav:

7 438​ aktier

Torbjörn Lundström

Chief Medical Officer

Aktieinnehav:

Inga aktier

Hans Richter

Finansdirektör på konsultbasis

Aktieinnehav:

833 aktier

Styrelse

Kanceras styrelse består av personer med lång erfarenhet från ledande positioner inom respektive specialistområden.

Styrelseordförande, advokat Erik Nerpin, har över 20 års erfarenhet inom det affärsjuridiska fältet. Professor Petter Brodin, MD PhD, Charlotte Edenius, MD PhD, Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera.

Erik Nerpin

Styrelseordförande

Aktieinnehav:

109 100 aktier

Håkan Mellstedt

Styrelseledamot

Aktieinnehav:

201 760 aktier

Charlotte Edenius

Styrelseledamot

Aktieinnehav:

2 395 aktier

Carl-Henrik Heldin

Styrelseledamot

Aktieinnehav:

46 264 aktier

Thomas Olin

Styrelseledamot

Aktieinnehav:

232 008 aktier

Anders Gabrielsen

Styrelseledamot

Aktieinnehav:

Inga aktier

Petter Brodin

Styrelseledamot

Aktieinnehav:

Inga aktier

Samarbeten och partnerskap

Samarbeten och partnerskap är en del av Kanceras strategi för effektiv progress mot vetenskapliga, kliniska och kommersiella mål för läkemedelsprojekten. Kancera tillhandahåller unika läkemedelskandidater till det dedikerade expertteam av vetenskapliga och kommersiella partners som bolaget samarbetar med. Villkoren för samarbete bygger en stark grund för ett långsiktigt och ömsesidigt givande samarbete.

Här följer exempel på några av Kanceras pågående samarbeten.

Red Glead Discovery: Läkemedelskemi

Eurofin Panlabs: Selektivitetsanalyser

LCBKI, SciLifeLab: Kemiskt screening bibliotek

Bioreperia AB: Sjukdomsmodeller i zebrafisk

Professor Thomas Helleday vid Karolinska Institutet: Cancerforskning i PFKFB3 och fraktalkin-projekten.

Gaël Roué (PhD) Head of Lymphoma Translational Group, Josep Carreras Leukaemia Research Institute: Sjukdomsmodeller ROR-projektet

Professor Camilla Svensson vid Karolinska Institutet: EU-finansierat konsortium inom molekylär smärtforskning. Fraktalkinprojekten.

CrownBio: Prekliniska cancermodeller

Meditox: Toxikologiska studier

Admescope: Metabolitstudier

Chempartner: Farmakokinetik

Lena Conradi (MD,PhD) överläkare och kirurg vid Göttingen University Medical Center (Tyskland): Humana sjukdomsmodeller av ändtarmscancer i PFKFB3-projektet

Professor Håkan Mellstedt vid Karolinska Institutet: Cancerforskning i ROR och fraktalkin-projekten.

NCK, samt Ardena: Produktion av läkemedelssubstans

Recipharm AB: Formulerings och Stabilitetsstudier. Produktion av läkemedelsprodukt

TAMRO AB: Distribution av läkemedelssubstans

Scandinavian CRO samt CRST: Kliniska studier

Q&Q AB: Bioanalys

SDS: Statistik av kliniska data

Stiftelsen Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust: FRACTAL-studien

Professor Ioakim Spyridopoulos, vid Newcastles Freeman Hospital: Hjärtinfarktstudier i fraktalkinprojekten

Professor Petter Brodin vid Karolinska Institutet: Biomarkörer och ”long covid”-studier i fraktalkinprojekten

Vill du jobba på Kancera?

På Kancera arbetar ett sammansvetsat team i en liten organisation där alla rapporterar till verkställande direktören. Alla anställda är i mångt och mycket sin egen chef och en stark lagkamrat.

Kancera har inga aktuella vakanser, men vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med skickliga och ambitiösa personer som delar våra visioner. Du är välkommen att skicka in ett personligt brev och ditt CV till work@kancera.com .

work@kancera.com