Villkor för inlösen av TO2

I nyemissionen 2016 emitterade Kancera en teckningsoption betecknad TO2. Två teckningsoptioner av serie TO2 gav senast den 30 april 2018 rätt till nyteckning av en aktie för 5,81 SEK (efter omräkning till följd av nyemissionen 2017). Sista dag för handel i TO2 på Nasdaq First North var den 27 april 2018. Kanceras aktie handlades under teckningstiden väsentligt under lösenpriset. Stängningskursen för Kanceras aktie den 27 april 2018 var 1,50 SEK.

Ytterligare information finns i Kanceras pressmeddelande per de 2:a maj 2018.

För ytterligare frågor kring inlösen av TO2 kontakta bolaget via e-mail till info@kancera.com