Press

2021-12-06

Kancera utser Peter Selin till Executive Vice President Corporate Development och vice vd

Kancera AB (publ) meddelar idag att Peter Selin har anställts som Executive Vice President Corporate Development och vice vd med ansvar för affärsutveckling, strategiska partnerskap och utlicensiering. Han kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till vd.

Läs mer
2021-11-19

Delårsrapport för tredje kvartalet 2021, 1 januari – 30 september 2021, Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Året i korthet Juli – septemberFinansiell sammanfattning för tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,05 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 10,9 Mkr (8,8 Mkr). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till – 10,9Mkr (-9,3 Mkr). Resultat efter finansiella poster för...

Läs mer
2021-11-18

Kancera rapporterar top-line data från fas IIa-studie med KAND567 i COVID-19 patienter

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) presenterar idag resultat från den explorativa fas IIa-studien med KAND567 i patienter med COVID-19. Den randomiserade dubbelblindade studien uppnådde det primära målet, vilket var att bekräfta att KAND567 har en...

Läs mer
2021-11-17

Kancera informerar om att sista inlösen av teckningsoption TO5 sker till och med den 30 november 2021

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) informerar om att den sista möjligheten att lösa in trettio teckningsoptioner TO5 till en ny aktie i Kancera till kursen SEK 9,93 löper ut den 30 november 2021.

Läs mer
2021-09-02

Kancera meddelar att andra inlösen av teckningsoption TO5 sker till och med den 30 september 2021

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att den andra möjligheten att lösa in trettio teckningsoptioner TO5 till en ny aktie i Kancera till kursen SEK 9,93 (1) löper ut den 30 september 2021.

Läs mer
2021-08-20

Delårsrapport för andra kvartalet 2021,1 januari – 30 juni 2021 Kancera AB (publ.)

Andra kvartalet i korthet samt perioden 1 januari till 30 juni 2021 Nettoomsättningen för perioden (januari till juni) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde 0 Mkr (2,6 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,3 Mkr...

Läs mer
2021-07-20

Kancera meddelar att första inlösen av teckningsoption TO5 tillförde bolaget ca 1,1 MSEK

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att första tillfället att lösa in teckningsoption TO5 var den 16 juli 2021. Med stöd av TO5 tecknades denna gång 116 150 aktier till lösenkursen 9,93 SEK. Härigenom tillförs...

Läs mer
2021-07-19

Kancera meddelar att den kliniska fas IIa-studien med KAND567 efter hjärtinfarkt har fått godkännande att starta i Storbritannien

Kancera (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att myndigheterna för läkemedels- och etikprövning (1) i Storbritannien har lämnat godkännande för start av en klinisk fas IIa-studie med KAND567 efter hjärtinfarkt.

Läs mer
2021-07-02

Kancera meddelar att första inlösen av teckningsoption TO5 sker till och med den 16 juli 2021

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att den första möjligheten att lösa in trettio teckningsoptioner TO5 till en ny aktie i Kancera till kursen SEK 9,93 (1) löper ut den 16 juli 2021.

Läs mer
2021-06-16

Sista dag för handel med BTA i Kancera

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE...

Läs mer