Kancera ansöker om att genomföra klinisk fas I studie av KAND145

2023-04-24

Kancera AB (publ) meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan för att genomföra den första kliniska fas I-studien av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND145.

KAND145 representerar en ny generation av fraktalkinblockerare som Kancera primärt avser utveckla för behandling av cancer. KAND145 är en s.k. ”pro-drug” till KAND57, d.v.s. den omvandlas till KAND567 i kroppen, och jämfört med KAND567 har KAND145 egenskaper som gör den mer lämplig för behandling av cancer, bl.a. på grund av möjlighet till högre dosering peroralt.

Studiedesignen är en randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad studie av KAND145 i friska försökspersoner med syfte att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, farmakologisk effekt, mateffekt samt interaktion med midazolam i samband med singeldosering och multipeldosering av KAND145. Studien genomförs på ett center i Finland och sammantaget planeras cirka 40 försökspersoner ingå i studien, varav ca 30 får aktiv substans och 10 placebo.

Kanceras ansökan sker enligt en ny central handläggningsprocess som blev obligatorisk den 1 februari 2023 genom den nya EU-förordningen om kliniska prövningar och som ersätter tidigare lokala ansökningsprocesser. Handläggningstiden förväntas vara något längre än för de tidigare nationella processerna och Kancera bedömer att studien kan erhålla godkännande och påbörjas under det tredje kvartalet. Bolaget planerar att rapportering av studieresultat kommer att kunna ske under det fjärde kvartalet 2023, vilket ligger i linje med Kanceras övergripande utvecklingsplan och möjliggöra en växling från KAND567 till KAND145 inom äggstockscancer, efter den pågående KANDOVA-studiens rapportering under 2024.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Selin
Vice VD, Kancera AB
Tel: 08-5012 6080

Besök bolagets hemsida; www.kancera.com

Tillbaka