Press

2011-11-24

Delårsrapport för Kancera AB (publ)

1 januari-30 september 2011 Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Kanceras förvärv av iNovacia AB har genomförts den 17 februari 2011 varför iNovacia ABs verksamhet ingår i räkenskaperna från det datumet.

Läs mer
2011-11-11

Extra bolagsstämma i Kancera AB

Vid den extra bolagsstämman i Kancera AB den 10 november 2011 beslutades i enlighet med styrelsens förslag (a) att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot...

Läs mer
2011-10-25

Kallelse till extra bolagsstämma Kancera AB (publ)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 november 2011 kl. 16.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Läs mer
2011-08-31

Delårsrapport för Kancera AB (publ)

1 januari-30 juni 2011 Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Kanceras förvärv av iNovacia AB har genomförts den 17 februari 2011 varför iNovacia ABs verksamhet ingår i räkenskaperna från det datumet.

Läs mer
2011-08-16

Kanceras delårsrapport publiceras 31 augusti

Kancera AB meddelar att bolagets delårsrapport januari-juni 2011 publiceras den 31 augusti 2011.  Om Kancera AB (publ)Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag projekt för behandling...

Läs mer
2011-07-11

KANCERA GENOMFÖR RIKTAD EMISSION FÖR UTVECKLING AV BOLAGETS ROR-TEKNOLOGI

Kancera meddelar idag att bolaget tillförs 7,6 mkr före emissionskostnader genom en riktad emission i syfte att vidareutveckla bolagets ROR-teknologi mot solida tumörer.

Läs mer
2011-05-27

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 26 maj 2011. Årsredovisning och ansvarsfrihet Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det förkortade räkenskapsåret 28 april – 31 december 2010. Val av styrelse,...

Läs mer
2011-05-25

Delårsrapport för Kancera AB (publ)

1 januari - 31 mars 2011 Då Kancera grundades den 28 april 2010 finns det inga historiska jämförelseuppgifter för motsvarande kvartal föregående år. Om inte annat anges avser alla siffror Kancera koncernen.

Läs mer
2011-05-12

Förslag till val av styrelse i Kancera AB

Aktieägare som representerar mer än 40 procent av rösterna i Kancera AB föreslår att styrelsen ska ha fem ledamöter och föreslår omval av Håkan Mellstedt, Anders Essen-Möller, Bernt Magnusson, Erik Nerpin och Thomas Olin. Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelseordförande. Anders Åberg har avböjt omval för...

Läs mer
2011-05-12

Årsredovisning 2010 Kancera AB (Publ)

Årsredovisning 2010 Kancera AB (Publ)  

Läs mer