Press

2011-04-27

Kallelse till årsstämma Kancera AB (publ)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2011, kl. 18.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Läs mer
2011-02-24

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ)

28 april-31 december 2010 Föreliggande bokslutskommuniké avser Kanceras första räkenskapsår som omfattar perioden 28 april - 31 december 2010. Det finns därmed inga historiska jämförelseuppgifter. Kanceras villkorade förvärv av iNovacia AB har genomförts i början av 2011 och ingår...

Läs mer
2011-02-15

Kancera AB upptas till handel på First North den 25 februari

Kancera AB (publ) (”Kancera”) kommer att upptas till handel på NASDAQ OMX First North med första handelsdag fredagen den 25 februari 2011. Aktiens kortnamn är KAN. Upptagandet till handel är villkorat av att ägarspridningskravet enligt regelverket för NASDAQ OMX...

Läs mer
2011-02-02

Flaggningsmeddelande

Kancera AB:s blivande dotterbolag iNovacia AB har den 2 februari 2011 avyttrat hela sitt innehav om 864 000 aktier i Kancera AB för kursen 7 kr per aktie. Detta innebär att Kancerakoncernen tillförs ytterligare ca 6 Mkr. Avyttringen görs utan...

Läs mer
2011-02-01

Kanceras nyemission övertecknades

Kancera AB:s nyemission till allmänheten inför listning på NASDAQ OMX First North övertecknades. Nyemissionen omfattade 3 600 000 aktier. Emissionskursen var 7 kronor per aktie, vilket innebär att Kancera tillförs 25,2 miljoner SEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet...

Läs mer
2010-12-15

Kancera AB – förlängd teckningstid för nyemission

Kancera förlänger teckningstiden för nyemissionen till den 31 januari 2011. Anslutningen av aktien till NASDAQ OMX First North planeras därmed ske i februari. Prospekt och teckningssedel finns tillgängligt på www.kancera.com. Syftet med emissionen är att dels ta tillvara på...

Läs mer
2010-11-19

Delårsrapport Kancera AB (publ)

28 april-30 september 2010 delårsperioden

Läs mer