Press

2012-10-16

Kancera genomför nyemission, ändrad affärsmodell och fokusering på ett projekt

Kancera ABs styrelse har, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. För varje existerande aktie ges rätt att teckna en ny aktie för 0,69 SEK. Nyemissionen avser högst 18.756.208 aktier och tillför vid full teckning...

Läs mer
2012-08-23

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2012

1 januari-30 juni 2012 Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Jämförelsesiffror för 2011 gällande rörelseresultat och resultat efter finansnetto påverkades av en upplösning av badwill om 7 Mkr som uppkom i samband med förvärv av iNovacia och...

Läs mer
2012-06-08

Kanceras nyemission avslutad

Styrelsen i Kancera AB beslutade den 11 maj 2012, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avsåg högst 3.787.000 aktier till en kurs av 2,30 SEK per aktie. Fyra gamla aktier berättigade...

Läs mer
2012-05-29

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 28 maj 2012.

Läs mer
2012-05-24

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1, 2012

1 januari-31 mars 2012 Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Jämförelsesiffror för 2011 gällande rörelseresultat och resultat efter finansnetto påverkades av en upplösning av badwill om 7 Mkr som uppkom i samband med förvärv av iNovacia och...

Läs mer
2012-05-11

Kancera genomför nyemission

Styrelsen i Kancera AB har, med stöd av bemyndigande av den extra bolagsstämman den 10 november 2011, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avser högst 3.787.000 aktier till en emissionskurs av 2,30 SEK per aktie....

Läs mer
2012-05-03

Årsredovisning 2011

Kancera AB publicerar årsredovisning för 2011Kanceras årsredovisning för 2011 finns från och med idag, torsdag 3 maj 2012, tillgänglig på bolagets hemsida www.kancera.com.Tryckt årsredovisning kan beställas via info@kancera.com. För ytterligare information vänligen kontakta:Thomas Olin, VD Kancera ABTelefon 08-50 12...

Läs mer
2012-04-30

Kallelse till Årsstämma i KANCERA AB (publ) 28 maj, 2012

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen 28 maj 2012, kl. 15.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm. AnmälanAktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd...

Läs mer
2012-04-23

Kancera presenterar på cancer-seminarium i Boston.

Kancera presenterar företaget och sina projekt vid ett seminarium på Cambridge Innovation Center i Boston (USA), fredagen den 27:e april, 2012. Seminariet har det övergripande temat "Lead Generation and Structure-Based Drug Design in Cancer Research".

Läs mer
2012-02-23

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2011

1 januari-31 december 2011 Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Kanceras förvärv av iNovacia AB har genomförts den 17 februari 2011 varför iNovacia ABs verksamhet ingår i räkenskaperna från det datumet.

Läs mer