Kancera meddelar att teckningstid för företrädesemission har inletts och att handel med UR och BTU inleds idag den 11 maj

2016-05-11

Teckningstiden för företrädesemission är inledd och pågår under perioden 10 maj till 25 maj 2016. Första dag för handel med Uniträtter (UR) och Betalda Tecknade Units (BTU) är framflyttad till idag den 11 maj 2016.

Handel med UR pågår till och med den 23 maj. Handel med BTU pågår fram till dess att emissionen registrerats på Bolagsverket.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare med fler än 500 aktier uppgick per den 31 mars 2016 till cirka 7900. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka