Kancera förbereder för klinisk utveckling

2016-09-21

Kancera AB (publ) meddelar idag att Niclas Brynne har anställts för att leda den kliniska utvecklingen av Kanceras läkemedelsprojekt. Han kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till VD.

Niclas Brynne (f.1961) är doktor i medicinsk vetenskap, klinisk farmakologi. Han har mer än 25 års erfarenhet av klinisk utveckling i befattningar inom Pharmacia och AstraZeneca. Niclas har i dessa bolag ansvarat för att leda nya upptäckter från preklinisk forskning genom klinisk utveckling till marknadsförda läkemedel. Senast kommer Niclas från en position som Senior VP, Head Clinical Projects, på Mentiscura Diagnostics.

”Kancera har utvecklat en portfölj av prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som inte kan botas med existerande behandlingar. Nästa steg i utvecklingen för Kancera är att pröva utvalda läkemedelskandidater i människa. Vi är därför glada över att kunna välkomna Niclas Brynne, som tillför en bred kunskap och lång erfarenhet inom klinisk utveckling av nya behandlingskoncept”, säger Thomas Olin, VD för Kancera AB.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var per den 29 juli 2016 cirka 7700. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida;
http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 21 september 2016 kl. 08:30 CET.

Tillbaka