Press

2021-03-22

Banbrytande forskningsresultat för Kanceras fraktalkinblockerare kan bana väg för ny behandling av äggstockscancer

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) rapporterar prekliniska forskningsresultat, som visar att bolagets fraktalkinblockerare har potential att bryta cancercellers resistens mot kemoterapi och därmed väsentligt förbättra behandlingen av avancerad cancer såsom äggstockscancer (1). Sjukdomen drabbar årligen...

Läs mer
2021-02-19

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2020, 1 januari – 31 december 2020

Fjärde kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 december 2020 Nettoomsättningen för perioden (januari till december) uppgick till 0,1 Mkr (3,2 Mkr), varav fjärde kvartalet utgjorde 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 39,3 Mkr...

Läs mer
2020-12-01

Avtal gällande utveckling av HDAC6-hämmare upphör

Kancera AB meddelar idag att läkemedelsbolaget Grünenthal GmbH valt att låta parternas forsknings- och optionsavtal upphöra. Grünenthal har sedan slutet av 2018 ansvarat för utvecklingen av Kanceras serier av HDAC6-hämmare och åstadkommit framsteg i den kemiska utvecklingen av projektet....

Läs mer
2020-11-20

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020, 1 januari – 30 september 2020

Tredje kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 30 september 2020 Nettoomsättningen för perioden (januari till september) uppgick till 0,09 Mkr (3,3 Mkr), varav tredje kvartalet utgjorde 0,05 Mkr (0,20 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 28,1 Mkr...

Läs mer
2020-08-21

Delårsrapport för andra kvartalet 2020, 1 januari – 30 juni 2020

Andra kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 30 juni 2020 Nettoomsättning för perioden (januari till juni) uppgick till 2,6 Mkr (3,1 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde 2,6 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,3 Mkr...

Läs mer
2020-08-19

Kancera lämnar in en ny kompletterad patentansökan kring en serie HDAC-hämmare

Kancera AB (Nasdaq First North Growth Market: KAN) och Grünenthal samarbetar för att utveckla HDAC-hämmare för behandling av smärta och inflammation. I linje med den reviderade patentstrategi för HDAC-projektet som meddelades i november 2019 har nu en ny kompletterad patentansökan lämnats in...

Läs mer
2020-06-16

Kancera tillförs ca 22 MSEK genom inlösen av teckningsoption TO4 vilket bedöms ge finansiering för klinisk hjärtstudie med KAND567

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att det första inlösentillfället för TO4 tillförde Kancera ca 22 MSEK vilket styrelsen bedömer ge finansiering för den planerade fas IIa-studien av KAND567 i hjärtinfarktpatienter. Prioriterade partners för studien är FoU...

Läs mer
2020-05-22

Delårsrapport för första kvartalet 2020, 1 januari – 31 mars 2020

Första kvartalet i korthet 1 januari – 31 mars 2020 Nettoomsättning för perioden (januari till mars) uppgick till 0,04 Mkr (3,1 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 9,7 Mkr (10,2 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -11,1 Mkr (-7,9...

Läs mer
2020-05-13

Kancera ansöker om tillstånd för fas II-studie med KAND567 i covid-19-patienter

Kancera meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd för att genomföra en klinisk fas II-studie av läkemedelskandidaten KAND567 i covid-19-patienter. Slutmålet för den kliniska utvecklingen är att bromsa hyperinflammation och därmed undvika intensivvård och en lång rehabilitering...

Läs mer
2020-05-08

Kancera ansöker om nytt patent för KAND567 och KAND145 gällande behandling av akut inflammation vid virusinfektion

Kancera meddelar idag att bolaget lämnat in en patentansökan gällande läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145. Den nya patentansökan gäller behandling och prevention av hyperinflammation vid virusinfektioner, ett tillstånd som bland annat ses hos svårt sjuka patienter i den pågående covid-19-pandemin.

Läs mer