Kancera ansöker om tillstånd för fas II-studie med KAND567 i covid-19-patienter

2020-05-13

Kancera meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd för att genomföra en klinisk fas II-studie av läkemedelskandidaten KAND567 i covid-19-patienter. Slutmålet för den kliniska utvecklingen är att bromsa hyperinflammation och därmed undvika intensivvård och en lång rehabilitering för patienter med covid-19. Studien avses genomföras i samarbete med Capio S:t Görans Sjukhus och Science for Life Laboratory.

Kancera har tidigare kommunicerat att bolaget patentsökt KAND567 för behandling och prevention av hyperinflammation vid virusinfektioner, ett tillstånd som bland annat ses hos svårt sjuka patienter i den pågående covid-19-pandemin. Hyperinflammation kan uppstå när immunsystemet i ett första skede misslyckas med att bekämpa viruset. Immunsystemet riskerar då att hamna i obalans och överreagera genom en andra våg av inflammation – hyperinflammation – som kan leda till att vitala organ som lunga och hjärta överbelastas.

”Hyperinflammation kan leda till allvarliga komplikationer vid både hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner som covid-19. Hjärtinfarkt är vårt huvudområde men vi vill nu undersöka möjligheten att utveckla en behandling baserad på KAND567 även för covid-19. Som läkemedelsutvecklande bolag är det vårt ansvar att samverka med forskare och vårdgivare för att på alla sätt försöka bidra till en förbättring av vården för patienter som drabbats av covid-19 och vi bedömer att vi har resurser även för denna studie”, säger Thomas Olin, vd för Kancera.

Kanceras läkemedelskandidat KAND567 verkar genom att blockera fraktalkinreceptorn. Receptorn spelar en nyckelroll när kroppens immunsystem initierar den inflammatoriska processen. När fraktalkinreceptorn blockeras genom behandling med KAND567 hindras vissa typer av immunceller att ansamlas i olika vävnader och organ vilket kan dämpa en skadlig inflammatorisk reaktion. På grund av att KAND567 verkar selektivt endast mot cytotoxiska immunceller förväntas behandlingen bibehålla immunsystemets förmåga att nedkämpa viruset som orsakar covid-19 med antikroppar.

Ett samarbete har nu inletts mellan Kancera, Capio S:t Görans Sjukhus AB (Mantas Okas, MD, PhD och Mats Wistrand, MD) samt Petter Brodin, MD, PhD, Science for Life Laboratory, i syfte att genomföra den kliniska fas II-studien av KAND567 i patienter med covid-19. Därutöver kommer Scandinavian CRO AB, Scandinavian Development Services AB samt Ardena NV bidra till studien med klinisk koordinering, datahantering och tillverkning.

Studien har enligt ansökan en öppen design där behandlande personal och patient har information om att aktuell behandling utgörs av antingen KAND567 i kombination med bästa standardbehandling eller enbart bästa standardbehandling. Under studien utförs strikt objektiva analyser av behandlingseffekt, bland annat i form av syremättnad och respiratorisk kapacitet. Dessutom genomförs en detaljerad kartläggning av immunologisk reglering på cell- och genreglerande nivå.

Studien som är redo att starta på kort varsel efter myndighetsgodkännande planeras omfatta 40 patienter varav hälften behandlas med KAND567 (andra hälften utgörs av kontroller). Behandlingen med KAND567 sker peroralt i form av kapslar två gånger per dag under sju dygn. En uppföljande hälsokontroll och provtagning sker efter avslutad behandling samt efter 90 dagar.

Bolaget bedömer att likviden från den nyemission som genomfördes i mars 2020, inklusive teckningsoptionsprogrammet (TO4) som kan tecknas fr.o.m. 13 maj 2020, täcker kostnaderna för såväl en covid-19-studie som den planerade fas IIa-studien i hjärtinfarktpatienter (se emissionsprospektet på Kanceras hemsida).

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie under 2020. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fraktalkin inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid virusinfektion, inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fraktalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar i samarbete med akademiska partners även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 19:55 CET.

Tillbaka