Press

2022-10-12

Kancera aviserar beslut om företrädesemission om cirka 90 MSEK i syfte att intensifiera satsningen på klinisk utveckling för behandling av äggstockscancer

Styrelsen för Kancera AB (publ) (”Bolaget” eller ”Kancera”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2022, beslutat om en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om högst cirka 90 MSEK med företrädesrätt för Kanceras...

Läs mer
2022-08-19

Delårsrapport för andra kvartalet 2022, 1 januari – 30 juni, Kancera ab (publ.), org.nr. 556806-8851

Andra kvartalet i korthetSamt perioden 1 januari till 30 juni 2022 April – juni Finansiell sammanfattning för andra kvartalet samt perioden januari – juni 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 14,7 Mkr (11,1 Mkr)....

Läs mer
2022-05-20

Delårsrapport för första kvartalet 2022, 1 januari -31 mars, Kancera ab (publ.), org.nr. 556806-8851

Första kvartalet i korthet Januari – marsFinansiell sammanfattning för första kvartalet samt perioden januari – mars 2021·        Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,0 Mkr).·        FoU-kostnader uppgick till 10,6 Mkr (8,2 Mkr).·        Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -11,9 Mkr...

Läs mer
2022-02-18

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2021, 1 januari – 31 december 2021 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Året i korthet Oktober – decemberFinansiell sammanfattning för fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 12,9 Mkr (11,2 Mkr). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -12,7 Mkr (-12,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster för...

Läs mer
2021-11-19

Delårsrapport för tredje kvartalet 2021, 1 januari – 30 september 2021, Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Året i korthet Juli – septemberFinansiell sammanfattning för tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,05 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 10,9 Mkr (8,8 Mkr). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till – 10,9Mkr (-9,3 Mkr). Resultat efter finansiella poster för...

Läs mer
2021-11-18

Kancera rapporterar top-line data från fas IIa-studie med KAND567 i COVID-19 patienter

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) presenterar idag resultat från den explorativa fas IIa-studien med KAND567 i patienter med COVID-19. Den randomiserade dubbelblindade studien uppnådde det primära målet, vilket var att bekräfta att KAND567 har en...

Läs mer
2021-08-20

Delårsrapport för andra kvartalet 2021,1 januari – 30 juni 2021 Kancera AB (publ.)

Andra kvartalet i korthet samt perioden 1 januari till 30 juni 2021 Nettoomsättningen för perioden (januari till juni) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde 0 Mkr (2,6 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,3 Mkr...

Läs mer
2021-06-16

Kancera har avslutat patientrekryteringen till COVID-19-studien med KAND567

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att rekryteringen av patienter till den explorativa fas IIa-studien med KAND567 har avslutats efter att drygt 80 procent av det ursprungligen planerade antalet COVID-19-patienter nu doserats. Beslutet tas mot...

Läs mer
2021-05-21

Delårsrapport för första kvartalet 2021, 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 mars 2021 Nettoomsättningen för perioden (januari till mars) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,2 Mkr (9,7 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9,0...

Läs mer
2021-04-19

Kancera har beslutat om en riktad nyemission om högst 20,4 MSEK samt en företrädesemission om högst 101,2 MSEK

Styrelsen för Kancera AB (publ) (”Bolaget” eller ”Kancera”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier om högst cirka 20,4 MSEK till svenska och internationella kvalificerade investerare (den ”Riktade...

Läs mer