Avtal gällande utveckling av HDAC6-hämmare upphör

2020-12-01

Kancera AB meddelar idag att läkemedelsbolaget Grünenthal GmbH valt att låta parternas forsknings- och optionsavtal upphöra. Grünenthal har sedan slutet av 2018 ansvarat för utvecklingen av Kanceras serier av HDAC6-hämmare och åstadkommit framsteg i den kemiska utvecklingen av projektet. Kancera övertar nu rättigheterna till samtliga resultat som genererats under optionsavtalet, inklusive nya vidareutvecklade HDAC6-hämmare som skyddas av Kanceras två patentansökningar. Detta sammantaget påverkar varken Kanceras operativa plan eller kapacitet att driva bolagets prioriterade projekt framåt.

”Det har varit en stor tillgång för Kancera att ha Grünenthal som partner under nästan två år, vilket bidragit till att Kanceras HDAC6-hämmare tagit väsentliga steg fram emot att kunna nomineras som läkemedelskandidater. Samtidigt har oberoende forskargrupper visat potentialen för HDAC6-hämning inom både inflammatorisk hjärtsjukdom och lungsjukdom (1-3), två områden som ligger helt i linje med Kanceras strategiska inriktning, säger Thomas Olin, VD på Kancera AB”.

(1) Zwinderman MRH, et al. Targeting HDAC Complexes in Asthma and COPD. Epigenomes. 2019; 3(3):19.

(2) Liu L, et al. HDAC6 inhibition blocks inflammatory signaling and caspase-1 activation in LPS-induced acute lung injury. Toxicol Appl Pharmacol. 2019;370:178-183.

(3) Leng Y, et al. Inhibition of HDAC6 Activity Alleviates Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury in Diabetic Rats: Potential Role of Peroxiredoxin 1 Acetylation and Redox Regulation. Oxid Med Cell Longev. 2018;2018:9494052. Published 2018 Jun 25.

Om HDAC6-projektet
HDAC6 är ett enzym som styr hur bl.a. immuncellers inre fibrer, en typ av cell-skelett, fungerar och därigenom hur dessa celler kan transportera proteiner och röra sig i kroppen och skapa inflammation.

Prekliniska tester har visat att Kanceras substanser har en hög grad av selektivitet och effektivitet mot HDAC6 inom familjen av HDAC-enzymer. De har även en god förmåga att tas upp i kroppen efter peroral tillförsel vilket tillsammans gör dem till intressanta utgångspunkter för utveckling av nya läkemedel för behandling av inflammatoriska tillstånd.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver forskning och läkemedelsutveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm i syfte att motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka