Kancera lämnar in en ny kompletterad patentansökan kring en serie HDAC-hämmare

2020-08-19

Kancera AB (Nasdaq First North Growth Market: KAN) och Grünenthal samarbetar för att utveckla HDAC-hämmare för behandling av smärta och inflammation. I linje med den reviderade patentstrategi för HDAC-projektet som meddelades i november 2019 har nu en ny kompletterad patentansökan lämnats in som täcker en serie HDAC-hämmare som ingår i samarbetet.

Som tidigare meddelats ansvarar Grünenthal enligt avtalet med Kancera för all preklinisk forskning för att utveckla läkemedelskandidater från två serier av HDAC-hämmare och erhåller mot betalning av milestones och framtida royalties rätt att förvärva dessa substanser för vidare klinisk utveckling till marknadsförd produkt.

”Samarbetet med Grünenthal fortskrider enligt plan och vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av HDAC-projektet som syftar till att ta fram en ny behandling mot nervsmärta, ett område där det föreligger ett stort medicinskt behov”, säger Thomas Olin, vd för Kancera AB.

Om HDAC-hämmare

HDAC-hämmare har visats påverka sjukdomsprocesser såsom inflammation, smärta och cancer.  Prekliniska tester har visat att Kanceras substanser har en hög grad av selektivitet och effektivitet mot HDAC6 inom familjen av HDAC-enzymer. De har även en god förmåga att tas upp i kroppen efter peroral tillförsel vilket tillsammans gör dem till intressanta utgångspunkter för utveckling av nya läkemedel mot flera typer av sjukdomar.

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under tredje kvartalet 2020 erhållit tillstånd från Läkemedelsverket för en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, vd
0735-20 40 01

Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl 21:00 CET.

Tillbaka