Press

2016-10-26

Kancera ger operationell uppdatering för Fractalkine- och HDAC6-projekten

Kancera AB (publ) uppdaterar om Fractalkineprojektet rörande förberedelser inför klinisk studie och HDAC6-projektet rörande strukturbaserad design av läkemedelssubstanser samt effekt på immunreglerande markörer i cancerceller.

Läs mer
2016-09-22

Kancera har tilldelats finansiering för forskning om nya angreppssätt mot cancer

Kancera har inom ramarna för EU:s forskningsprogram Horizon 2020 tilldelats ett forskningsanslag om cirka 500 000 Euro under tre år för finansiering av två doktorander i syfte att utforska hur cancercellers motståndskraft uppkommer och hur den kan brytas.

Läs mer
2016-09-21

Kancera förbereder för klinisk utveckling

Kancera AB (publ) meddelar idag att Niclas Brynne har anställts för att leda den kliniska utvecklingen av Kanceras läkemedelsprojekt. Han kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till VD.

Läs mer