Press

2020-05-04

Kancera utser Torbjörn Lundström till Chief Medical Officer

Kancera AB (publ) meddelar idag att dr Torbjörn Lundström har anställts som Chief Medical Officer med medicinskt ansvar för Kanceras produktportfölj. Han kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till vd.

Läs mer
2020-04-22

Kancera ökar fokus på KAND567 inför start av fas II-studie och genomför kostnadsbesparingar

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att bolaget beslutat fokusera verksamheten på den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND567. Mot bakgrund av detta planerar bolaget för en neddragning av personalstyrkan i den prekliniska forskningsorganisationen. Efter det att organisationsförändringen...

Läs mer
2020-04-03

Korrigering av antalet emitterade Units inom ramen för garantiersättning

Inom ramen för offentliggörandet av utfallet i den nyligen avslutade nyemissionen i form av Units om ca 61,4 MSEK redogjordes för ersättningen i form av Units för lämnade garantier.  Tidigare har uppgivits att ersättningen för lämnade garantier uppgick till...

Läs mer
2020-04-02

Kanceras nyemission slutförd och tillför 61,4 MSEK

Kanceras nyemission i form av Units har slutförts och tillför ca 61,4 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till 100 procent, varav cirka 31,9 % med och utan företrädesrätt samt cirka 68,1 % av emissionsgaranterna. Av emissionens totala antal Units...

Läs mer
2020-03-24

Kancera meddelar goda förutsättningar för planerad Fas IIa-studie

Bakgrund 30 000 människor drabbas av hjärtattack varje år i Sverige. En fjärdedel av dessa avlider eller drabbas av ytterligare allvarlig hjärtsjukdom inom fem år – detta trots en välutvecklad vård. Nya upptäckter visar att en kraftig inflammation i...

Läs mer
2020-03-24

Kancera föreslår förlängd lösenperiod för teckningsoption TO4, som ges ut i den pågående nyemissionen

Bakgrund Kancera gör för närvarande en fullt garanterad nyemission om 61,4 MSEK i syfte att genomföra en fas IIa-studie av läkemedelskandidaten KAND567 i patienter som drabbats av akut hjärtattack. I den pågående nyemissionen emitteras units bestående av en aktie,...

Läs mer
2020-03-06

Kancera ger uppdatering om utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND145

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) lämnar idag en uppdatering om utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND145. Resultat från den pågående patenteringsprocessen understryker innovationshöjden för KAND145. Dessutom ger de positiva kliniska resultaten från fas Ib-programmet, som presenterades idag för Kanceras första läkemedelskandidat,...

Läs mer
2020-03-06

Kancera rapporterar positiva resultat från det avslutande delsteget i fas Ib-programmet för KAND567

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att resultat från fas Ib-programmet för KAND567 visar att läkemedelskandidaten tolereras väl vid intravenös tillförsel. Kancera kommer nu sammanställa en ansökan om tillstånd att starta en klinisk fas II-studie i patienter...

Läs mer
2020-02-21

Delårsrapport Kancera AB (publ) för fjärde kvartalet 2019, 1 januari – 31 december 2019.

Fjärde kvartalet i korthet 1 oktober – 31 december 2019 Nettoomsättning för perioden (januari till december) uppgick till 3,2 Mkr (0,4 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 0,0 Mkr (0,3 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 34,5 Mkr (45,2 Mkr)...

Läs mer
2020-02-03

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kancera AB

Kancera AB:s extra bolagsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal utestående aktier. Enligt den nya bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 16 750 000 SEK och högst 67 000 000 SEK och antalet...

Läs mer