Press

2011-12-23

Kancera förstärker patentportföljen inom cancermetabolism

Kancera rapporterar att bolaget har den 22 december 2011 har registrerat en patentansökan för nya substanser riktade mot cancerns energiomsättning. Det nya patentet omfattar även en strategi för att underlätta upptag av substanserna i cancerceller. Kanceras syntetiska läkemedelskandidater försvagar...

Läs mer
2011-12-08

iNovacia, GE Healthcare och forskare vid Karolinska Institutet utvecklar strategier för läkemedelsutveckling

I en pågående och öppen samverkan mellan iNovacia AB, GE Healthcare, Sverige och forskare vid Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik (MBB) vid Karolinska Institutet, har ytplasmonresonans och kärnmagnetisk resonans kors-validerats som tekniker för fragment screening.

Läs mer
2011-12-06

Kliniska fynd stärker Kanceras strategi med ROR1

Kanceras med-grundare och vetenskaplige rådgivare Professor Håkan Mellstedt har i patientstudier visat att ROR1 - Kanceras måltavla vid läkemedelsutveckling mot kronisk lymfatisk leukemi (KLL) - uttrycks varaktigt från diagnostillfället och vid fas av inledande (icke-progressiv) sjukdom. ROR1 visar sedan...

Läs mer
2011-11-24

Delårsrapport för Kancera AB (publ)

1 januari-30 september 2011 Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Kanceras förvärv av iNovacia AB har genomförts den 17 februari 2011 varför iNovacia ABs verksamhet ingår i räkenskaperna från det datumet.

Läs mer
2011-11-18

Kancera Cancer Award delades ut vid Karolinska Institutets årliga möte för cancerforskare

Kanceras pris Kancera Cancer Award 2011 har delats ut för bästa presentation vid Karolinska Institutets 10:e årliga nätverksmöte för cancerforskare.

Läs mer
2011-11-11

Extra bolagsstämma i Kancera AB

Vid den extra bolagsstämman i Kancera AB den 10 november 2011 beslutades i enlighet med styrelsens förslag (a) att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot...

Läs mer
2011-10-25

Kallelse till extra bolagsstämma Kancera AB (publ)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 november 2011 kl. 16.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Läs mer
2011-10-13

iNovacia AB har utvecklat aktiva substanser mot allvarlig parasitsjukdom

iNovacia, ett internationellt etablerat kontraktsforskningsbolag som ägs av Kancera AB (Nasdaq OMX Stockholm First North, KAN), meddelar idag att högaktiva hämmare av ett målprotein i parasiten Schistosoma har utvecklats. Denna parasit infekterar årligen cirka 200 miljoner individer i tropiska...

Läs mer
2011-10-07

Kancera patentsökt nya aktiva substanser mot cancer

Kancera rapporterar att bolaget har registrerat en internationell patentansökan (PCT/EP2011/066250) för en ny substansklass riktad mot cancerns energiomsättning. Denna nya klass av syntetiska läkemedelskandidater hämmar målproteinet PFKFB3. Hämning av detta målprotein syftar till att försvaga tumörer genom att...

Läs mer
2011-09-29

Genombrott för Kanceras ROR teknologi mot obotlig cancer

Kancera har i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet funnit aktiva substanser som effektivt dödar cancerceller från bukspottkörtel. Cancer i bukspottkörteln drabbar årligen över 100 000 patienter i Europa och USA. Överlevnaden hos dessa patienter är fem år efter...

Läs mer