Press

2011-03-02

Breddad indikation för Kanceras Leukemiprojekt

ROR-1, Kanceras måltavla för behandling av kronisk lymfatisk leukemi, har identifierats på cellytan hos ytterligare åtta blodcancerformer. Applikationsområdet för Kanceras läkemedelskandidat under utveckling kan därmed komma att breddas inom ramen för befintlig produktutveckling.

Läs mer
2011-02-24

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ)

28 april-31 december 2010 Föreliggande bokslutskommuniké avser Kanceras första räkenskapsår som omfattar perioden 28 april - 31 december 2010. Det finns därmed inga historiska jämförelseuppgifter. Kanceras villkorade förvärv av iNovacia AB har genomförts i början av 2011 och ingår...

Läs mer
2011-02-23

Kancera AB utser Remium till likviditetsgarant (market maker)

Kancera AB har utsett Remium till Market Maker för sin aktie som påbörjar handel på First North 25 februari.

Läs mer
2011-02-17

Kancera har förvärvat iNovacia

Kancera AB (publ) meddelar att förvärvet av iNovacia AB har genomförts

Läs mer
2011-02-15

Kancera AB upptas till handel på First North den 25 februari

Kancera AB (publ) (”Kancera”) kommer att upptas till handel på NASDAQ OMX First North med första handelsdag fredagen den 25 februari 2011. Aktiens kortnamn är KAN. Upptagandet till handel är villkorat av att ägarspridningskravet enligt regelverket för NASDAQ OMX...

Läs mer
2011-02-02

Flaggningsmeddelande

Kancera AB:s blivande dotterbolag iNovacia AB har den 2 februari 2011 avyttrat hela sitt innehav om 864 000 aktier i Kancera AB för kursen 7 kr per aktie. Detta innebär att Kancerakoncernen tillförs ytterligare ca 6 Mkr. Avyttringen görs utan...

Läs mer
2011-02-01

Kanceras nyemission övertecknades

Kancera AB:s nyemission till allmänheten inför listning på NASDAQ OMX First North övertecknades. Nyemissionen omfattade 3 600 000 aktier. Emissionskursen var 7 kronor per aktie, vilket innebär att Kancera tillförs 25,2 miljoner SEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet...

Läs mer
2011-01-25

iNovacia erhåller strategisk order från Big Pharma

iNovacia AB meddelar att en strategiskt signifikant order erhållits från en ny Big Pharma-kund. Ordern som avser avancerad, fragment-baserad screening till ett av kundens egna läkemedelsutvecklingsprojekt befäster iNovacias ställning som en internationellt etablerad underleverantör till läkemedelsindustrin.

Läs mer
2011-01-18

Kancera rapporterar framgångar för strukturbaserad design av läkemedelskandidater mot cancer.

Kancera AB har tillsammans med samarbetspartnern Sprint Bioscience AB, Stockholm, lyckats lösa den tredimensionella molekylära strukturen av inbindningen av en ny klass av syntetiska läkemedelskandidater till målproteinet PFKFB3 genom experiment utförda vid den internationella synkrotronljusanläggningen ESRF i Grenoble. PFKFB3...

Läs mer
2011-01-13

Genombrott för Kanceras prekliniska läkemedelsutveckling mot kronisk lymfatisk leukemi

Kancera AB har upptäckt substanser som dödar leukemiceller med 25 gånger högre träffsäkerhet än de cystostatika läkemedel som finns på marknaden idag.

Läs mer