iNovacia, GE Healthcare och forskare vid Karolinska Institutet utvecklar strategier för läkemedelsutveckling

2011-12-08

I en pågående och öppen samverkan mellan iNovacia AB, GE Healthcare, Sverige och forskare vid Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik (MBB) vid Karolinska Institutet, har ytplasmonresonans och kärnmagnetisk resonans kors-validerats som tekniker för fragment screening.

iNovacia, ett internationellt etablerat uppdragsforskning företag som ägs av Kancera AB (Nasdaq OMX Stockholm First North, KAN), offentliggör idag de första resultaten från det öppna samarbetet i vilket iNovacias noggrant utformade fragment-bibliotek bestående av ca 1000 lättlösliga och diversa substanser med låg molekylvikt har använts för att kors-validera två biofysikaliska tekniker för användning vid fragment screening. PARP15, ett potentiellt målprotein för läkemedelsutveckling, användes som försöksprotein.

iNovacias fragment-bibliotek har screenats för bindning mot PARP15 med ytplasmonresonans (BiacoreTM T200) på GE Healthcare och identifierade bindare har bekräftats med kärnmagnetisk resonans (NMR) metoder på iNovacia. PARP15 proteinet producerades på MBB. Strukturerna för de bekräftade bindarna kommer att publiceras.

Thomas Olin, VD för Kancera och iNovacia, kommenterar: ”Samarbetet med GE Healthcare och MBB har varit mycket produktivt och resulterat i en teknisk kors-validering av stort värde för både GE Healthcare och iNovacia. Dessutom har den höga kvaliteten av iNovacias fragment-bibliotek återigen bekräftats”.

Om fragment screening
Fragment screening som ett komplement eller alternativ till konventionell höghastighets-screening (HTS) åtnjuter för närvarande mycket uppmärksamhet från läkemedels-och bioteknikindustrin. Biofysikaliska metoder används för att screena substanser som är mindre, har färre funktionella grupper och som därför är svagare bindare än flertalet hittar från HTS. Antalet substanser som måste screenas är mycket lägre än i HTS (ofta <1000) eftersom substanser med låg komplexitet har en högre sannolikhet att matcha ett bindningsställe på ett målprotein. De identifierade bindarna är hög-effektiva bindare eftersom en hög andel av atomerna i en fragment-hit bidrar till bindningen. Om det kemiska optimeringsarbetet utgår från högt lösliga och små fragment är det sannolikt att det leder till led-substanser med fördelaktiga fysikalisk-kemiska egenskaper.

Om PARPs
De humana poly-(ADP-ribos)-polymeraserna (PARPs) är en familj bestående av 17 proteiner som alla har en katalytisk PARP domän. PARP aktivitet är involverat i processer som transkriptionskontroll och DNA-reparation. Hämning av PARP-aktivitet är ett hett spår inom cancerforskningen och flera PARP1 hämmare befinner sig i kliniska studier för behandling av cancer. De övriga medlemmarna i PARP familjen är mindre väl utforskade, men är möjliga framtida målproteiner för cancerterapi.

Om iNovacia
iNovacia erbjuder höghastighets-screening, fragment-baserad screening och annan kontrakts-forskning för att finna kvalitativa kemiska startpunkter för projekt drivna av läkemedels- och biotechbolag. Med hjälp av ett substansbibliotek av högsta internationella standard och unika biofysikaliska verktyg för t ex mekanismutredningar och struktur-aktivitetssamband kan iNovacia säkerställa kvalitet och minimera den tekniska risken och utvecklingstiden i läkemedelsprojekt. iNovacia är ett helägt dotterbolag till Kancera AB (Nasdaq OMX Stockholm First North, KAN).

Tillbaka