Kanceras dotterbolag iNovacia meddelar samarbete med amerikanska Agios Pharmaceuticals

2012-01-27

iNovacia AB meddelar idag att bolaget och Bostonbaserade Agios Pharmaceuticals har ingått ett samarbetsavtal gällande identifiering av kemiska startpunkter med hjälp av iNovacias höghastighetsscreening och kemiska bibliotek.

I samarbetet skall iNovacia bistå med identifiering och validering av lågmolekylära substanser som påverkar målproteiner som är av intresse för Agios inom området cancer-metabolism. Identiteten för dessa målproteiner eller avtalets finansiella villkor har inte offentliggjorts.

Dr. Thomas Olin, VD för iNovacia, kommenterar samarbetet: “Vi har också tidigare haft lyckosamma screeningprojekt med Agios och det är med stolthet vi nu bygger vidare på denna relation och förlänger vårt samarbete. Vi ser med glädje att Agios och andra amerikanska och europeiska läkemedelsbolag fortsätter att uppskatta iNovacias unika substansbibliotek och vår kapacitet och erfarenhet inom lead-identifiering. I detta tidiga skede av läkemedelsutveckling är högsta kvalitet A och O, detta eftersom grunden läggs för det fortsatta utvecklingsarbetet.”

Om iNovacia
iNovacia erbjuder höghastighets-screening, fragment-baserad screening och annan kontrakts-forskning för att finna kvalitativa kemiska startpunkter för projekt drivna av läkemedels- och biotechbolag. Med hjälp av ett substansbibliotek av högsta internationella standard och unika biofysikaliska verktyg för t ex mekanismutredningar och struktur-aktivitetssamband kan iNovacia säkerställa kvalitet och minimera den tekniska risken och utvecklingstiden i läkemedelsprojekt. iNovacia är ett helägt dotterbolag till Kancera AB (Nasdaq OMX Stockholm First North, KAN).

Tillbaka