Press

2022-09-27

Kancera rapporterar att rekryteringen till den pågående fas IIa studien av KAND567 i hjärtinfarkt fortskrider väl och att beslut fattats för att möjliggöra rekrytering av fler patienter

Kancera AB (publ) rapporterar idag att rekryteringen till den pågående fas IIa studien av KAND567 i hjärtinfarkt fortskrider väl och att 54 av de totalt eftersträvade 60 patienterna har rekryterats. Bolaget meddelar också att i syfte att stärka studien...

Läs mer
2022-09-22

Kancera rapporterar övertygande prekliniska resultat och beslut om klinisk utveckling av KAND567 mot äggstockscancer

Kancera AB (publ) rapporterar idag nya resultat som bekräftar att bolaget fraktalkinblockerare kan öka effekten av kemoterapi och bromsa tumörtillväxt i sjukdomsmodeller av äggstockscancer. Därmed har Kancera uppnått målen för den vetenskapliga utvärderingen av projektet. Bolaget har därför beslutat...

Läs mer
2022-08-19

Delårsrapport för andra kvartalet 2022, 1 januari – 30 juni, Kancera ab (publ.), org.nr. 556806-8851

Andra kvartalet i korthetSamt perioden 1 januari till 30 juni 2022 April – juni Finansiell sammanfattning för andra kvartalet samt perioden januari – juni 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 14,7 Mkr (11,1 Mkr)....

Läs mer
2022-05-25

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB har hållits i dag i Stockholm. Årsstämman genomfördes genom förhandsröstning med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Läs mer
2022-05-25

Kancera erhåller patent i USA för läkemedelskandidaten KAND145

Kancera AB meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdar ett patent som skyddar den kemiska strukturen för Kanceras fraktalkinblockerare KAND145. Detta patent, US 11,339,183, ägs av Kancera och är giltigt till och med 2039.

Läs mer
2022-05-20

Delårsrapport för första kvartalet 2022, 1 januari -31 mars, Kancera ab (publ.), org.nr. 556806-8851

Första kvartalet i korthet Januari – marsFinansiell sammanfattning för första kvartalet samt perioden januari – mars 2021·        Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,0 Mkr).·        FoU-kostnader uppgick till 10,6 Mkr (8,2 Mkr).·        Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -11,9 Mkr...

Läs mer
2022-05-20

Kancera ger operationell uppdatering i samband med delårsrapporten för första kvartalet 2022

Kancera AB (publ) publicerar idag bokslutskommunikén för perioden januari – mars 2022. Den fullständiga rapporten publiceras idag på bolagets hemsida.

Läs mer
2022-04-29

Kanceras årsredovisning för 2021 offentliggjord

Kanceras årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.com. Se länk till pdf nedan.

Läs mer
2022-04-26

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Aktieägarna i Kancera AB (publ), org.nr. 556806-8851, (”Kancera”) kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022.

Läs mer
2022-03-08

Kancera rapporterar nya resultat som stärker bolagets högst prioriterade projekt – presentation idag på Stockholm Corporate Finances kapitalmarknadsdag

Kancera AB (publ) redogör idag på Stockholm Corporate Finance Life Science kapitalmarknadsdag för den senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.

Läs mer