Kanceras strategi uppmärksammas då världsexpertis inom cancer samlas i Washington D.C.

2012-02-02

Kanceras forskningschef, Professor Lars Ährlund-Richter, presenterar idag bolaget och dess PFKFB3 inhibitor projekt på World Cancer Metabolism Summit i Washington. På mötet, som samlar världsexpertis inom cancerområdet från både läkemedelsindustri och akademi, har Kancera även bjudits in att delta i torsdagens paneldebatt.

I sin presentation, med titeln ”Attacking PFKFB3 Using a Structure-Based Approach”, beskriver Prof. Ährlund-Richter hur Kancera har identifierat och utvecklat ett flertal effektiva och patentsökta serier av läkemedelskandidater för behandling av cancertumörer. Utvecklingsarbetet har underlättats av den kunskap Kancera har byggt upp kring hur företagets substanser binder till mål-proteinet PFKFB3.

Prof. Ährlund-Richter betonar Kanceras strategi att redan tidigt i sina projekt beakta klinisk relevans och positionering. Tidig kunskap om hur läkemedlet fungerar och nyttan för olika patientgrupper ökar projektets värde. Tillsammans möjliggör detta tidiga samarbetsavtal med de större läkemedelsbolagen och, kanske viktigast av allt, bygger förutsättningar för att slutprodukten når patienterna.

Presentationen lyfter också fram hur strukturell information inhämtats angående hur de aktiva substanserna utövar sin läkemedelseffekt på PFKFB3-proteinet. Detta har gett viktig vägledning att utforma den kemiska kompositionen hos läkemedelskandidaterna för att få önskad effekt.

Prof. Ährlund-Richter beskriver vidare varför PFKFB3 är ett attraktivt målprotein för cancerläkemedel och hur Kanceras forskning stöder potentialen för ett nytt behandlingskoncept.

Kancera fokuserar inledningsvis på behandling av cancer i magtarmkanalen och data presenterades som visar hur Kanceras läkemedelskandidater kan göra befintlig terapi inom detta område mer effektiv.

Tillbaka