Kliniska fynd stärker Kanceras strategi med ROR1

2011-12-06

Kanceras med-grundare och vetenskaplige rådgivare Professor Håkan Mellstedt har i patientstudier visat att ROR1 – Kanceras måltavla vid läkemedelsutveckling mot kronisk lymfatisk leukemi (KLL) – uttrycks varaktigt från diagnostillfället och vid fas av inledande (icke-progressiv) sjukdom. ROR1 visar sedan en ökad förekomst på tumörceller hos patienter med tilltagande aggressiv (progressiv) sjukdom.

Måltavlan är därmed tillgänglig över hela sjukdomsförloppet, men som tidigare visats, generellt inte närvarande hos friska celler.

De nya kliniska fynden stärker ytterligare Kanceras strategi att använda ROR1 som både diagnostiskt verktyg och som måltavla för utveckling av läkemedel mot KLL i progressiv fas av sjukdomen, säger Thomas Olin, VD för Kancera AB.

Om ROR
ROR utgör en familj av proteiner som ger celler signaler för tillväxt och överlevnad, s.k. receptorer. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling men nu mer vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. ROR-familjen består av två receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och utvecklingssignal i tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel som riktas mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än omgivande frisk vävnad.

Dessutom har Kanceras grundare och andra forskare rapporterat att en blockering av ROR leder till att vissa cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Tillbaka