Kancera förstärker patentportföljen inom cancermetabolism

2011-12-23

Kancera rapporterar att bolaget har den 22 december 2011 har registrerat en patentansökan för nya substanser riktade mot cancerns energiomsättning. Det nya patentet omfattar även en strategi för att underlätta upptag av substanserna i cancerceller. Kanceras syntetiska läkemedelskandidater försvagar tumören genom att hämma cancercellens energiomsättning, för att därmed bryta tumörens motståndskraft mot strål- och kemoterapi, utan att skada friska celler.

På inbjudan presenterar Kancera projektet vid World Cancer Metabolism Summit, februari 2012, i Washington, USA.

Kancera har tidigare rapporterat att aktiva substanser riktade mot cancerns energiomsättning markant ökar magcancercellers känslighet mot cis-platin, en kliniskt välbeprövad kemoterapi som används brett i behandling av cancer. Kancera har under juni och september 2011 registrerat två internationella patentansökningar (PCT/EP2011/060526 och PCT/EP2011/066250). Den nya patentansökan gäller således ytterligare en ny substansklass av små syntetiska molekyler.

Om PFKFB3-projektet
Genom att blockera mekanismer som gör det möjligt för cancerceller att perioder av syrebrist, kan väg banas för helt nya behandlingsstrategier. Kanceras projekt bygger på att en specifik hämning av enzymet PFKFB3 vilket resulterar i minskad ämnesomsättning och celltillväxt i syrefattiga cancermiljöer.

En hämning av PFKFB3 förväntas svälta och försvaga tumörcellerna genom att minska dess glykolys och celldelning. På detta sätt kan man övervinna nuvarande problem med tumörers motståndskraft mot strålning och kemoterapi.

Tillbaka