Kancera Cancer Award delades ut vid Karolinska Institutets årliga möte för cancerforskare

2011-11-18

Kanceras pris Kancera Cancer Award 2011 har delats ut för bästa presentation vid Karolinska Institutets 10:e årliga nätverksmöte för cancerforskare.

Kancera Cancer Award 2011, har tilldelats ett team med doktoranden Hanna Zirath i spetsen och som främst ingår i professor Marie Henrikssons Forskargrupp vid Institutionen för Mikrobiologi, Tumör och Cell Biologi (MTC), Karolinska Institutet.

Vinnande posterpresentation valdes utifrån drygt 70 presentationer vid KI Cancers 10:e årliga möte.

Syftet med Kancera Cancer Award är att bidra och uppmuntra till internationell spridning av de vinnande vetenskapliga resultaten.

Kancera ser fram emot ett fortsatt och fördjupat samarbete på detta sätt med KI’s cancerforskare.

Tillbaka