iNovacia AB har utvecklat aktiva substanser mot allvarlig parasitsjukdom

2011-10-13

iNovacia, ett internationellt etablerat kontraktsforskningsbolag som ägs av Kancera AB (Nasdaq OMX Stockholm First North, KAN), meddelar idag att högaktiva hämmare av ett målprotein i parasiten Schistosoma har utvecklats. Denna parasit infekterar årligen cirka 200 miljoner individer i tropiska eller sub-tropiska regioner vilket leder till över 280,000 dödsfall varje år i sjukdomen schistosomiasis (även kallad bilharzios eller snäckfeber).

iNovacia är partner, med huvudansvar för läkemedelsutveckling, i det pågående EU-finansierade projektet SEtTReND (Schistosoma Epigenetics – Targets, Regulation, New Drugs). Projektet som drivs tillsammans med partners i Europa och Brasilien syftar till att utveckla nya aktiva substanser för att bekämpa parasitsjukdomen schistosomiasis. iNovacia äger tillsammans med sina partners i EU projektet rättigheterna till gemensamt utvecklade läkemedel mot schistosomiasis. Utvalda hämmare som iNovacia utvecklat mot måltavlan i parasiten testas i nästa steg direkt mot parasiterna.

Thomas Olin, VD på Kancera och iNovacia, säger i en kommentar ”Vi är mycket nöjda med hur snabbt de högpotenta inhibitorerna har utvecklats mot detta målprotein i parasiten vilket visar styrkan i vårt substansbibliotek och styrkan i samarbetet med våra partners i SetTReND projektet”.

Om schistosomiasis
Schistosomer är parasitiska plattmaskar som infekterar cirka 200 miljoner individer i över 75 länder i tropiska eller sub-tropiska regioner och orsakar över 280,000 dödsfall per år. Schistosomiasis är den näst allvarligaste parasitsjukdomen som drabbar människan efter malaria. Det finns idag endast ett effektivt läkemedel tillgängligt, Praziquantel, men rapporter om reducerad effekt och resistenta parasitstammar kommer allt oftare och behovet av nya läkemedel är stort.

Om iNovacia
iNovacia erbjuder höghastighets-screening, fragment-baserad screening och annan kontraktsforskning för att finna kvalitativa kemiska startpunkter för projekt drivna av läkemedels- och biotechbolag. Med hjälp av ett substansbibliotek av högsta internationella standard och unika biofysikaliska verktyg för t ex mekanismutredningar och struktur-aktivitetssamband kan iNovacia säkerställa kvalitet och minimera den tekniska risken och utvecklingstiden i läkemedelsprojekt. iNovacia är ett helägt dotterbolag till Kancera AB (Nasdaq OMX Stockholm First North, KAN). Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

Tillbaka