Press

2012-02-23

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2011

1 januari-31 december 2011 Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Kanceras förvärv av iNovacia AB har genomförts den 17 februari 2011 varför iNovacia ABs verksamhet ingår i räkenskaperna från det datumet.

Läs mer
2011-11-24

Delårsrapport för Kancera AB (publ)

1 januari-30 september 2011 Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Kanceras förvärv av iNovacia AB har genomförts den 17 februari 2011 varför iNovacia ABs verksamhet ingår i räkenskaperna från det datumet.

Läs mer
2011-08-31

Delårsrapport för Kancera AB (publ)

1 januari-30 juni 2011 Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Kanceras förvärv av iNovacia AB har genomförts den 17 februari 2011 varför iNovacia ABs verksamhet ingår i räkenskaperna från det datumet.

Läs mer
2011-05-25

Delårsrapport för Kancera AB (publ)

1 januari - 31 mars 2011 Då Kancera grundades den 28 april 2010 finns det inga historiska jämförelseuppgifter för motsvarande kvartal föregående år. Om inte annat anges avser alla siffror Kancera koncernen.

Läs mer
2011-02-24

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ)

28 april-31 december 2010 Föreliggande bokslutskommuniké avser Kanceras första räkenskapsår som omfattar perioden 28 april - 31 december 2010. Det finns därmed inga historiska jämförelseuppgifter. Kanceras villkorade förvärv av iNovacia AB har genomförts i början av 2011 och ingår...

Läs mer
2010-11-19

Delårsrapport Kancera AB (publ)

28 april-30 september 2010 delårsperioden

Läs mer