Press

2024-05-17

Delårsrapport för första kvartalet 2024, 1 januari – 31 mars Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för första kvartalet 2024 Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr) Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 11,4 Mkr (15,2 Mkr) Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till –13,4 Mkr (-17,2 Mkr) Resultat efter finansiella poster...

Läs mer
2024-02-23

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2023, 1 oktober – 31 december Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 17,1 Mkr (11,6 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -19.0 Mkr (-14,0 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.5 Mkr (-14,0...

Läs mer
2023-11-17

Delårsrapport för tredje kvartalet 2023 1 juli – 30 september 2023 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 9,2 Mkr (8,7 Mkr). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -10,5 Mkr (-10,7 Mkr). Resultat efter finansiella poster för tredje...

Läs mer
2023-08-18

Delårsrapport för andra kvartalet 2023 1 april – 30 juni 2023 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 16,5 Mkr (14,7 Mkr). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -18,3 Mkr (-15,4 Mkr). Resultat efter finansiella poster för andra...

Läs mer
2023-05-19

Delårsrapport för första kvartalet 2023 1 januari – 31 mars 2023 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthetJanuari – marsFinansiell sammanfattning för första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 15,2 Mkr (10,6 Mkr). Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -17,2 Mkr (-11,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster för första...

Läs mer
2023-02-21

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 1 januari – 31 december 2022 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Året i korthetOktober – decemberFinansiell sammanfattning för fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 11,6 Mkr (12,9 Mkr). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -14,0 Mkr (-12,7 Mkr). Resultat efter finansiella poster för fjärde...

Läs mer
2022-10-26

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022, 1 januari – 30 september, Kancera ab (publ.), org.nr. 556806-8851

Tredje kvartalet i korthetSamt perioden 1 januari till 30 september 2022 Juli – septemberFinansiell sammanfattning för tredje kvartalet samt perioden januari – september 2021·        Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).·        FoU-kostnader uppgick till 8,7 Mkr (10,9 Mkr).·        Rörelseresultatet...

Läs mer
2022-08-19

Delårsrapport för andra kvartalet 2022, 1 januari – 30 juni, Kancera ab (publ.), org.nr. 556806-8851

Andra kvartalet i korthetSamt perioden 1 januari till 30 juni 2022 April – juni Finansiell sammanfattning för andra kvartalet samt perioden januari – juni 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 14,7 Mkr (11,1 Mkr)....

Läs mer
2022-05-20

Delårsrapport för första kvartalet 2022, 1 januari -31 mars, Kancera ab (publ.), org.nr. 556806-8851

Första kvartalet i korthet Januari – marsFinansiell sammanfattning för första kvartalet samt perioden januari – mars 2021·        Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,0 Mkr).·        FoU-kostnader uppgick till 10,6 Mkr (8,2 Mkr).·        Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -11,9 Mkr...

Läs mer
2022-02-18

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2021, 1 januari – 31 december 2021 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Året i korthet Oktober – decemberFinansiell sammanfattning för fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 12,9 Mkr (11,2 Mkr). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -12,7 Mkr (-12,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster för...

Läs mer