Delårsrapport för första kvartalet 2024, 1 januari – 31 mars Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

2024-05-17

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för första kvartalet 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr)
 • Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 11,4 Mkr (15,2 Mkr)
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till –13,4 Mkr (-17,2 Mkr)
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till –13,0 Mkr (-17,5 Mkr)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till –0,13 kr (-0,22 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till –14,7 Mkr (-19,0 Mkr)
 • Eget kapital uppgick per den 31 mars 2024 till 93,9 Mkr (89,4 Mkr) eller 0,77 kr (1,12 kr) per aktie
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2024 till 76 procent (85 procent)
 • Likvida medel uppgick den 31 mars 2024 till 31,0 Mkr (76,1 Mkr)

Viktiga händelser under första kvartalet 2024

 • Kancera rapporterade att bolaget ingått ett licensavtal med University of Newcastle, genom vilket bolaget erhåller de exklusiva rättigheterna till resultat och patent från FRACTAL studien.
 • Kancera rapporterade att bolagets uppdaterade protokoll för KANDOVA-studien har godkänts i Sverige, Norge och Danmark.
 • Kancera rapporterade avsikten att genomföra en företrädesemission om totalt 121,9 Mkr.
 • Kancera rapporterade utfallet från genomförd företrädesemission; cirka 73,0 Mkr tillfördes bolaget före emissionskostnader, vilket motsvarade cirka 60% av den totala företrädesemissionen.

Viktiga händelser efter rapporteringsperioden

 • Kancera har rapporterat positiva övergripande resultat från fas I studien med KAND145
 • Kancera har rapporterat att Robert Edfors utses till ny Chief Scientific Officer och Senior Vice President Clinical Development med tillrädelsedatum 1 september 2024, samt att Maria Sahlberg har tillträtt som Vice President Regulatory Affairs & Compliance och Johan Schultz har tillträtt som Vice President Research & Development Operations.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information:
Se presentation av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2024 som finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.kancera.com/investerare/presentationer/

eller kontakta:
ir@kancera.com eller telefon: 08-5012 60 80

Tillbaka