Press

2021-11-19

Delårsrapport för tredje kvartalet 2021, 1 januari – 30 september 2021, Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Året i korthet Juli – septemberFinansiell sammanfattning för tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,05 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 10,9 Mkr (8,8 Mkr). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till – 10,9Mkr (-9,3 Mkr). Resultat efter finansiella poster för...

Läs mer
2021-08-20

Delårsrapport för andra kvartalet 2021,1 januari – 30 juni 2021 Kancera AB (publ.)

Andra kvartalet i korthet samt perioden 1 januari till 30 juni 2021 Nettoomsättningen för perioden (januari till juni) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde 0 Mkr (2,6 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,3 Mkr...

Läs mer
2021-05-21

Delårsrapport för första kvartalet 2021, 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 mars 2021 Nettoomsättningen för perioden (januari till mars) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,2 Mkr (9,7 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9,0...

Läs mer
2021-02-19

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2020, 1 januari – 31 december 2020

Fjärde kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 december 2020 Nettoomsättningen för perioden (januari till december) uppgick till 0,1 Mkr (3,2 Mkr), varav fjärde kvartalet utgjorde 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 39,3 Mkr...

Läs mer
2020-11-20

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020, 1 januari – 30 september 2020

Tredje kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 30 september 2020 Nettoomsättningen för perioden (januari till september) uppgick till 0,09 Mkr (3,3 Mkr), varav tredje kvartalet utgjorde 0,05 Mkr (0,20 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 28,1 Mkr...

Läs mer
2020-08-21

Delårsrapport för andra kvartalet 2020, 1 januari – 30 juni 2020

Andra kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 30 juni 2020 Nettoomsättning för perioden (januari till juni) uppgick till 2,6 Mkr (3,1 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde 2,6 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,3 Mkr...

Läs mer
2020-05-22

Delårsrapport för första kvartalet 2020, 1 januari – 31 mars 2020

Första kvartalet i korthet 1 januari – 31 mars 2020 Nettoomsättning för perioden (januari till mars) uppgick till 0,04 Mkr (3,1 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 9,7 Mkr (10,2 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -11,1 Mkr (-7,9...

Läs mer
2020-02-21

Delårsrapport Kancera AB (publ) för fjärde kvartalet 2019, 1 januari – 31 december 2019.

Fjärde kvartalet i korthet 1 oktober – 31 december 2019 Nettoomsättning för perioden (januari till december) uppgick till 3,2 Mkr (0,4 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 0,0 Mkr (0,3 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 34,5 Mkr (45,2 Mkr)...

Läs mer
2019-11-22

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019, 1 januari – 30 september 2019

Tredje kvartalet i korthet 1 juli – 30 september 2019 Nettoomsättning för perioden (januari till september) uppgick till 3,3 Mkr (0,1 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 0,2 Mkr (0,0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 27,5 Mkr (31,3 Mkr)...

Läs mer
2019-08-23

Delårsrapport för andra kvartalet 2019. 1 januari – 30 juni 2019

Andra kvartalet i korthet 1 april – 30 juni 2019 Nettoomsättning för perioden (januari till juni) uppgick till 3,1 Mkr (0 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 20,3 Mkr (20,8 Mkr)...

Läs mer