Press

2019-11-22

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019, 1 januari – 30 september 2019

Tredje kvartalet i korthet 1 juli – 30 september 2019 Nettoomsättning för perioden (januari till september) uppgick till 3,3 Mkr (0,1 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 0,2 Mkr (0,0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 27,5 Mkr (31,3 Mkr)...

Läs mer
2019-08-23

Delårsrapport för andra kvartalet 2019. 1 januari – 30 juni 2019

Andra kvartalet i korthet 1 april – 30 juni 2019 Nettoomsättning för perioden (januari till juni) uppgick till 3,1 Mkr (0 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 20,3 Mkr (20,8 Mkr)...

Läs mer
2019-05-24

Delårsrapport för första kvartalet 2019. 1 januari – 31 mars 2019

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI – 31 MARS I KORTHET Nettoomsättning för perioden (januari till mars) uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) FoU-kostnader för perioden uppgick till 10,2 Mkr (11,8 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7,9 Mkr (-12,7 Mkr). Resultat...

Läs mer
2019-02-22

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2018, 1 januari – 31 december 2018

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER I KORTHET • Nettoomsättning för perioden (januari till december) uppgick till 0,4 MSEK (0,1 MSEK) varav fjärde kvartalet utgjorde 0,3 MSEK (0,0 MSEK). • FoU-kostnader för perioden uppgick till 45,2 Mkr (55,8 Mkr) varav...

Läs mer
2018-11-23

Komplettering-DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 september 2018

Kompletteringen avser hänvisning till Marknadsmissbruksförordningen

Läs mer
2018-11-23

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 september 2018

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2018, SAMT TREDJE KVARTALET I KORTHET • Nettoomsättning för perioden (januari till september) uppgick till 0,1 MSEK (0,1 MSEK) varav tredje kvartalet utgjorde 0,1 MEK (0,0 MSEK). • FoU-kostnader för perioden uppgick till 31,3 Mkr (39,8 Mkr)...

Läs mer
2018-08-24

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 juni 2018

ANDRA KVARTALET  JAN – JUNI 2018 I KORTHET • Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,1 MSEK). För det andra kvartalet blev omsättningen 0,0 MEK (0,1 MSEK) • FoU-kostnader för perioden uppgick till 20,8 Mkr (25,1 Mkr) varav andra kvartalet...

Läs mer
2018-05-28

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2018, 1 januari-31 mars 2018

FÖRSTA KVARTALET  JAN – MARS 2018 I KORTHET • Nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (0 Mkr) • FoU-kostnader uppgick till 11,8 Mkr (8,3 Mkr) • Rörelseresultatet uppgick till -12,5 Mkr (-9,7 Mkr) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12,5 Mkr...

Läs mer
2018-02-20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KANCERA AB (publ) 2017, 1 januari – 31 december 2017

PERIODEN JAN – DEC 2017 I KORTHET • Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,1 MSEK (0,3 MSEK). För det fjärde kvartalet blev omsättningen 0,0 MEK (0,1 MSEK). • FoU-kostnader för perioden uppgick till 51,1 Mkr (19,1 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 11,2...

Läs mer
2017-11-17

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2017, 1 januari-30 september 2017

PERIODEN 1 JANUARI- 30SEPTEMBER I KORTHET, FoU-kostnader för perioden uppgick till 39,8 Mkr (13,3 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 14,7 Mkr (4,6 Mkr) Rörelseresultatet för perioden uppgick till -44,2 Mkr (-15,8 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -16,6 Mkr (-5,2...

Läs mer