Press

2018-11-23

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 september 2018

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2018, SAMT TREDJE KVARTALET I KORTHET • Nettoomsättning för perioden (januari till september) uppgick till 0,1 MSEK (0,1 MSEK) varav tredje kvartalet utgjorde 0,1 MEK (0,0 MSEK). • FoU-kostnader för perioden uppgick till 31,3 Mkr (39,8 Mkr)...

Läs mer
2018-08-24

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 juni 2018

ANDRA KVARTALET  JAN – JUNI 2018 I KORTHET • Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,1 MSEK). För det andra kvartalet blev omsättningen 0,0 MEK (0,1 MSEK) • FoU-kostnader för perioden uppgick till 20,8 Mkr (25,1 Mkr) varav andra kvartalet...

Läs mer
2018-05-28

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2018, 1 januari-31 mars 2018

FÖRSTA KVARTALET  JAN – MARS 2018 I KORTHET • Nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (0 Mkr) • FoU-kostnader uppgick till 11,8 Mkr (8,3 Mkr) • Rörelseresultatet uppgick till -12,5 Mkr (-9,7 Mkr) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12,5 Mkr...

Läs mer
2018-02-20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KANCERA AB (publ) 2017, 1 januari – 31 december 2017

PERIODEN JAN – DEC 2017 I KORTHET • Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,1 MSEK (0,3 MSEK). För det fjärde kvartalet blev omsättningen 0,0 MEK (0,1 MSEK). • FoU-kostnader för perioden uppgick till 51,1 Mkr (19,1 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 11,2...

Läs mer
2017-11-17

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2017, 1 januari-30 september 2017

PERIODEN 1 JANUARI- 30SEPTEMBER I KORTHET, FoU-kostnader för perioden uppgick till 39,8 Mkr (13,3 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 14,7 Mkr (4,6 Mkr) Rörelseresultatet för perioden uppgick till -44,2 Mkr (-15,8 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -16,6 Mkr (-5,2...

Läs mer
2017-08-22

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 juni 2017

PERIODEN 1 APRIL- 30 JUNI 2017 I KORTHET • FoU-kostnader för perioden uppgick till 25,1 Mkr (8,7 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 16,8 Mkr (4,4 Mkr) • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27,7 Mkr (-10,5 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -18,0 Mkr (-5,5...

Läs mer
2017-05-19

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 31 mars 2017

PERIODEN 1 JAN – 31 MARS 2017 I KORTHET • FoU-kostnader för första kvartalet uppgick till 8,3 Mkr (4,2 Mkr)  • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-5,1 Mkr)   • Resultat efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-5,0...

Läs mer
2017-02-21

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KANCERA AB (publ) 2016, 1 januari – 31 december 2016

PERIODEN 1 JAN – 31 DEC 2016 I KORTHET     FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,1 Mkr (20,4 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 5,8 Mkr (8,3 Mkr)     Rörelseresultatet för perioden uppgick till -22,3 Mkr (-19,7 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde...

Läs mer
2016-11-18

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2016 1 januari-30 september 2016

Perioden januari till september 2016 i korthet,   FoU-kostnader för perioden uppgick till 13,3 Mkr (12,1 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 4,6 Mkr (3,2 Mkr).   Rörelseresultatet för perioden uppgick till -15,8 Mkr (-13,8 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde...

Läs mer
2016-08-19

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2016, 1 januari-30 juni 2016

Till följd av förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas föreliggande delårsrapport, kvartal 2 2016, i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU,...

Läs mer