Press

2017-08-22

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 juni 2017

PERIODEN 1 APRIL- 30 JUNI 2017 I KORTHET • FoU-kostnader för perioden uppgick till 25,1 Mkr (8,7 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 16,8 Mkr (4,4 Mkr) • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27,7 Mkr (-10,5 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -18,0 Mkr (-5,5...

Läs mer
2017-05-19

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 31 mars 2017

PERIODEN 1 JAN – 31 MARS 2017 I KORTHET • FoU-kostnader för första kvartalet uppgick till 8,3 Mkr (4,2 Mkr)  • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-5,1 Mkr)   • Resultat efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-5,0...

Läs mer
2017-02-21

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KANCERA AB (publ) 2016, 1 januari – 31 december 2016

PERIODEN 1 JAN – 31 DEC 2016 I KORTHET     FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,1 Mkr (20,4 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 5,8 Mkr (8,3 Mkr)     Rörelseresultatet för perioden uppgick till -22,3 Mkr (-19,7 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde...

Läs mer
2016-11-18

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2016 1 januari-30 september 2016

Perioden januari till september 2016 i korthet,   FoU-kostnader för perioden uppgick till 13,3 Mkr (12,1 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 4,6 Mkr (3,2 Mkr).   Rörelseresultatet för perioden uppgick till -15,8 Mkr (-13,8 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde...

Läs mer
2016-08-19

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2016, 1 januari-30 juni 2016

Till följd av förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas föreliggande delårsrapport, kvartal 2 2016, i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU,...

Läs mer
2016-05-03

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2016, 1 januari-31 mars 2016

Perioden januari till mars 2016 i korthet,  FoU-kostnader för första kvartalet uppgick till 4,2 Mkr (4,2 Mkr). Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -5,1 Mkr (-4,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -5,0 Mkr (-4,9...

Läs mer
2016-02-19

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2015, 1 januari-31 december 2015

Perioden januari till december samt fjärde kvartalet 2015 i korthet FoU-kostnader för perioden uppgick till 20,4 Mkr (13,7 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 8,3 Mkr (4,1 Mkr). Efter EUs godkännande av Kanceras halvtidsrapport för A-PARADDISE-projektet har projektet intäkts- och...

Läs mer
2015-11-20

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2015. 1 januari-30 september 2015.

Perioden januari till september samt tredje kvartalet 2015 i korthet, FoU-kostnader för perioden uppgick till 12,1 Mkr (9,6 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 3,2 Mkr (2,7 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13,8 Mkr (-11,0 Mkr) varav tredje kvartalet...

Läs mer
2015-08-21

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2015, 1 januari-30 juni 2015

Perioden januari till juni samt andra kvartalet 2015 i korthet, FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,8 Mkr (6,9 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 4,6 Mkr (3,4 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10,3 Mkr (-8,0 Mkr) varav andra kvartalet...

Läs mer
2015-05-22

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2015   1 januari-31 mars 2015

Kancera har under 2013 övergått från att tillämpa regelverket RFR2, som gäller för bolag i koncerner, till BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning, som uppfyller Nasdaq First North krav för redovisning av Kancera AB. Övergången till K3 innebar...

Läs mer