Press

2023-08-18

Delårsrapport för andra kvartalet 2023 1 april – 30 juni 2023 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 16,5 Mkr (14,7 Mkr). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -18,3 Mkr (-15,4 Mkr). Resultat efter finansiella poster för andra...

Läs mer
2022-08-19

Delårsrapport för andra kvartalet 2022, 1 januari – 30 juni, Kancera ab (publ.), org.nr. 556806-8851

Andra kvartalet i korthetSamt perioden 1 januari till 30 juni 2022 April – juni Finansiell sammanfattning för andra kvartalet samt perioden januari – juni 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 14,7 Mkr (11,1 Mkr)....

Läs mer
2021-08-20

Delårsrapport för andra kvartalet 2021,1 januari – 30 juni 2021 Kancera AB (publ.)

Andra kvartalet i korthet samt perioden 1 januari till 30 juni 2021 Nettoomsättningen för perioden (januari till juni) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde 0 Mkr (2,6 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,3 Mkr...

Läs mer
2020-08-21

Delårsrapport för andra kvartalet 2020, 1 januari – 30 juni 2020

Andra kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 30 juni 2020 Nettoomsättning för perioden (januari till juni) uppgick till 2,6 Mkr (3,1 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde 2,6 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,3 Mkr...

Läs mer
2019-08-23

Delårsrapport för andra kvartalet 2019. 1 januari – 30 juni 2019

Andra kvartalet i korthet 1 april – 30 juni 2019 Nettoomsättning för perioden (januari till juni) uppgick till 3,1 Mkr (0 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 20,3 Mkr (20,8 Mkr)...

Läs mer
2018-08-24

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 juni 2018

ANDRA KVARTALET  JAN – JUNI 2018 I KORTHET • Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,1 MSEK). För det andra kvartalet blev omsättningen 0,0 MEK (0,1 MSEK) • FoU-kostnader för perioden uppgick till 20,8 Mkr (25,1 Mkr) varav andra kvartalet...

Läs mer
2017-08-22

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 juni 2017

PERIODEN 1 APRIL- 30 JUNI 2017 I KORTHET • FoU-kostnader för perioden uppgick till 25,1 Mkr (8,7 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 16,8 Mkr (4,4 Mkr) • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27,7 Mkr (-10,5 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -18,0 Mkr (-5,5...

Läs mer
2016-08-19

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2016, 1 januari-30 juni 2016

Till följd av förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas föreliggande delårsrapport, kvartal 2 2016, i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU,...

Läs mer
2015-08-21

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2015, 1 januari-30 juni 2015

Perioden januari till juni samt andra kvartalet 2015 i korthet, FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,8 Mkr (6,9 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 4,6 Mkr (3,4 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10,3 Mkr (-8,0 Mkr) varav andra kvartalet...

Läs mer
2014-08-22

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2014

1 januari-30 juni 2014 Alla siffror från och med kvartal 1, 2013 gäller Kancera AB (Kancera) till följd av avvecklingen av dotterbolaget iNovacia AB i början av 2013. Kancera har under 2013 övergått från att tillämpa regelverket RFR2, som...

Läs mer