Press

2013-08-23

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2013

Alla siffror från och med kvartal 1 2013 gäller endast Kancera AB till följd av avvecklingen av dotterbolaget iNovacia AB i början av 2013. Därmed upprättas ej längre koncernredovisning vilket skedde t o m räkenskapsåret 2012. Kancera har i...

Läs mer
2012-08-23

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2012

1 januari-30 juni 2012 Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Jämförelsesiffror för 2011 gällande rörelseresultat och resultat efter finansnetto påverkades av en upplösning av badwill om 7 Mkr som uppkom i samband med förvärv av iNovacia och...

Läs mer
2011-08-31

Delårsrapport för Kancera AB (publ)

1 januari-30 juni 2011 Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Kanceras förvärv av iNovacia AB har genomförts den 17 februari 2011 varför iNovacia ABs verksamhet ingår i räkenskaperna från det datumet.

Läs mer