Kancera ökar fokus på KAND567 inför start av fas II-studie och genomför kostnadsbesparingar

2020-04-22

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att bolaget beslutat fokusera verksamheten på den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND567. Mot bakgrund av detta planerar bolaget för en neddragning av personalstyrkan i den prekliniska forskningsorganisationen. Efter det att organisationsförändringen har genomförts förväntas kostnadsreduktionen på årsbasis uppgå till cirka 8 MSEK årligen. Vid sidan av KAND567 kommer bolagets resurser främst att koncentreras på att föra den prekliniska läkemedelskandidaten KAND145 vidare till klinisk fas.

Som en följd av fokuseringen på den kliniska utvecklingen kommer Kancera att lägga ett varsel som berör cirka 10 heltidstjänster inom den prekliniska forskningsorganisationen och inleda förhandlingar med fackliga företrädare. Den prekliniska forskningsorganisationen har varit instrumentell för utvecklingen av läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145. Bolaget kommer att behålla den tekniska och vetenskapliga kompetens som krävs för utformning, genomförande och analys av framtida kliniska studier. Organisationsförändringarna bedöms vara fullt genomförda under tredje kvartalet 2020, varefter personalstyrkan beräknas uppgå till fem heltidsanställda.

– Det här är ett svårt beslut, eftersom det berör högt uppskattade medarbetare som bidragit till Kanceras utveckling. Vi är ändå övertygade om att detta är rätt väg för att säkerställa en fortsatt kraftfull utveckling av vår längst framskridna läkemedelskandidat KAND567. En fas IIa-studie i patienter med hjärtinfarkt förbereds för närvarande, och vi förväntar oss att kunna presentera resultaten inom 12 månader från start, säger Thomas Olin, vd för Kancera AB.

Läkemedelskandidaten KAND567 utvecklas för att skydda hjärta och blodkärl från skador i samband med akut hjärtinfarkt. Efter det framgångsrika fas Ib-program som nyligen slutförts har Kancera etablerat en väl underbyggd doseringsstrategi inför en planerad fas IIa-studie, där dosering med KAND567 kommer att inledas före kärlvidgande behandling och avslutas i samband med att patienten skrivs ut från sjukhuset cirka tre dygn senare. Läkemedelskandidaten KAND145 befinner sig i sen preklinisk fas och ger bolaget möjlighet att utveckla två separata läkemedel för att bättre utnyttja den fulla potentialen av fraktalkinkonceptet.

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under 2020 ta steget in i en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fractalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar i samarbete med akademiska partners även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 12:30 CET.

Tillbaka