Kancera utser Torbjörn Lundström till Chief Medical Officer

2020-05-04

Kancera AB (publ) meddelar idag att dr Torbjörn Lundström har anställts som Chief Medical Officer med medicinskt ansvar för Kanceras produktportfölj. Han kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till vd.

Torbjörn Lundström (f. 1953) är läkare med kardiologi och internmedicin som kliniska specialiteter, och doktor i medicinsk vetenskap. Han har lång klinisk erfarenhet från sjukvården, men även 20 års erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling från ledande befattningar inom AstraZeneca där han har ansvarat för klinisk utveckling av produkter i främst avancerad utvecklingsfas inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Torbjörn Lundström kommer närmast från en position som Global Clinical Lead, AstraZeneca R&D.

”Vi är mycket glada över att välkomna Torbjörn Lundström till Kancera. Han har en gedigen internationell erfarenhet av läkemedelsutveckling från koncept till produkt inom Kanceras prioriterade indikationsområden hjärta-kärl och inflammation”, säger Thomas Olin, vd för Kancera AB.

”Jag ser fram emot att utveckla Kanceras lovande behandlingskoncept genom bolagets första kliniska fas II-studier med målet att motverka skador som uppkommer i samband med svåra inflammatoriska reaktioner”, säger Torbjörn Lundström, tillträdande Chief Medical Officer för Kancera AB.

”Vi tackar också Joachim Forsgren för hans avgörande insatser som Chief Medical Officer i utvecklingen av Kanceras Fraktalkinprojekt till en punkt då vi är redo att initiera kliniska Fas II-studier. Joachim kommer kvarstå som senior rådgivare inom området patientsäkerhet”, fortsätter Thomas Olin.

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie under 2020. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fraktalkin inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fraktalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar i samarbete med akademiska partners även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020 kl. 08:15 CET.

Tillbaka